Blog

Aparat za gašenje požara

Određene materije dovedene u neposredan kontakt ili prostor u kome je izazvano gorenje, uz pomoć kojih dolazi do trajnog prekidanja započetog procesa gorenja, čine sredstva za gašenje požara. Za pravilnu namenu i upotrebu ovih sredstava potrebni su određeni uslovi a to su:

– Efikasnost gašenja.
– Upotrebljivost za gašenje različitih materija.
– Postojanost čuvanja i skladištenja.
– Pri raspadanju ili gašenju da nema prisustva otrovnih produkta i štetnih posledica.
– Povoljna cena.

Odgovarajuće sredstvo za gašenje kao i način na koji će se upotrebiti u mnogome zavisi od samih materija i njihovog sadržaja kao i jačine samih požara i toplotnih zračenja.

Ručni vatrogasni aparati:

Korišćenje ručnih vatrogasnih aparata može biti od velike koristi naročito u početnim fazama nastanka požara. Zbog toga je naročito dobro imati ih na dohvat ruke ukoliko dođe do ovako neprijatnih situacija bilo da je reč o domaćinstvu, poslovnom prostoru, automobilu ili bilo kom drugom mestu i prostoru. Brza reakcija i pravilna upotreba ovih aparata na veoma efikasan način sprečiće širenje vatre iz početne faze i u potpunosti je ugasiti.

Da biste obezbedili odgovarajući vatrogasni aparat za određen prostor potrebno je voditi se prema materiji i materijalima koji se u njemu nalaze i koji bi se u slučaju požara gasili. Svakoj materiji neohodno je posebno sredstvo za gašenje. Među najuniverzalnijim i zastupljenijim aparatima su oni koji u sebi sadrže prah. Uz pomoć ovih aparata može se ugasiti svaka klasa požara. Posebnom vrstom praha mogu se ugasiti i zapaljeni laki metali. U poslednje vreme sve je veća proizvodnja vatrogasnih aparata koji imaju prah pod konstantnim pritiskom. Njihovo održavanje je znatno jednostavnije kao i sama upotreba u poređenju sa starim odnosno prethodnim vatrogasnim aparatima sa bočicama CO2 tj. pogonskim gasom koji služi pri izbacivanju praha.

Na svakom ovom aparatu neizostavno je detaljno uputstvo koje precizno objašnjava način rukovanja. Svaka vrsta i tip aparata ima drugačija pravila i savete a oni uopšteni su:

• Ukoliko se pri gašenju požara koristi aparat sa prahom, potrebno je da vatru pokrije mlaz praha i ne savetuje se direktno upiranje u glavni izvor vatre odnosno plamen.

• Korišćenjem CO2 za gašenje potrebno je voditi računa o pravilnom držanju ručke mlaznice kako ne bi zadobili opekotine.

• U slučaju da imate više od jednog ručnog aparata svakako se savetuje korišćenje svih aparata istovremeno jer je efekat znatno bolji i brži neko pojedinačnim korišćenjem.

Vrste aparata sa prahom:

Postoje određeni tipovi aparata koji suvim gašenjem mogu ugasiti početne požare izazvane kod putničkih ili drugih motornih vozila. Upotreba većih aparata za gašenje je kod teških transportnih vozila, industrijskih objekata, magacinskih i radnih prostorija, stambenih zgrada i dr. Korišćenje prevoznih aparata vezano je za početne faze požara nastalih u rafineriji, benzinskoj pumpi, hemijskim, tekstilnim, papirnim i drvnim industrijama, kotlarnici, skladištu zapaljivih materija i sl.

Vrste aparata sa CO2:

Primena ovih aparata u gašenju požara vezana je za elektične uređaje i instalacije, manja skladišta i druge slične objekte. Sa prevoznim aparatima koji imaju između 10 i 60 kilograma njihovo korišćenje je uglavnom vezano za rafinerije, benzinske pumpe, hemijska postrojenja, skladišta itd.

Pravila u gašenju požara:

• Manje požare je logično znatno lakše i jednostavnije ugasiti, i ukoliko se na vreme primete dovoljno je koristiti vodu, pesak, prah ili penu za njihovo gašenje.

• Vodom se gasi većina manjih požara. Pojedini objekti (bilo da je reč o stambenim ili poslovnim) obezbeđeni su specijalnim instalacijama kojima se može dopremati voda u većoj količini i većem pritisku što je od naročite koristi ukoliko se dogode i veći požari. Mnoge stambene zgrade nažalost imaju zapuštenu hidrantsku instalaciju, koja je u slučaju pojave požara apsolutno nekorisna.

• Voda se može koristiti za gašenje recimo kanti za smeće ili pojedinih drvenih predmeta, komada nameštaja, tepiha, itisona, zavesa i sl. Vodu ni slučajno ne smete koristiti za gašenje električnih instalacija ili zapaljenog prosutog ulja sa vrele usijane ringle šporeta. Prvi slučaj će gotovo sigurno proizvesti strujni udar koji može biti koban po život, dok će u slučaju prosipanja vode preko zapaljenog jestivog ulja doći do još većeg plamena i vatre i tzv. praskavog gasa veoma opasnog i eksplozivnog.

• U slučaju zapaljenja električne lampe nema potrebe da se paniči. Uz pomoć izolovanih klešta potrebno je otkinuti kabal koji služi za strujno napajanje a tek nakon toga treba da usledi polivanje vodom i iznošenje lampe napolje, kako se zbog gorenja određenih materija otrovni produkti ne bi širili po prostoriji.

• Ukoliko dođe do zapaljenja i gorenja televizora odnosno starog tipa TV uređaja koji ima katodnu cev takođe ni slučajno ne treba koristiti vodu za gašenje, pre svega zbog prikupljanja i zadržavanja električnog naboja. Zapaljeni TV uređaj najbolje je ugasiti uz pomoć priručnih sredstava poput debelog ćebeta ili prekrivača. U ovim situacijama nikako ne treba razmišljati o kvalitetu ćebeta ili jorganskog prekrivača jer je ipak reč o znatno jeftinijim predmetima u odnosu na štetu do koje može doći širenjem vatre po celom domaćinstvu.

• Ako prilikom izbijanja požara nemate ništa osim vode koju možete upotrebiti za gašenje jedno od najboljih i najsigurnijih rešenja je isključivanje električnog napajanja u celom domu. Kada odvrnete sve osigurače ili spustite sklopke ukoliko je reč o automatskim osiguračima može se početi sa gašenjem vodom.

• Veliko opterećenje ili bilo kakva neispravnost može dovesti do zapaljenja same osiguračke table i u tom slučaju se savetuje prekidanje napajanja sa sve tri faze strujomera u glavnom ormanu.

• Jedan od najvažnijih saveta kad je pojava požara u pitanju je da u ovom slučaju nema mesta panici. Uvek možete pozvati vatrogasnu službu, staloženo odgovoriti na svako upućeno pitanje Vama i pažljivo pristupiti njihovim savetima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *