Blog

Dijamantsko bušenje i sečenje betona

Dijamantsko bušenje betona:

U samom procesu bušenja betonskih zidova i podova stvaraju se rupe koje imaju precizne i ravne rezove i nije ih potrebno naknadno obrađivati.

U bušenju armiranog betonskog zida ili ploča koriste se bušilice sa vibracionim bušenjem koje imaju obične burgije ili mašine za kernovanje koje imaju dijamantske bor krune. Obične burgije koriste se za bušenje rupa sa manjim prečnikom a bor krune za precizno bušenje koje mogu služiti i za betonske armature. Dijamantske bor krune mogu napraviti rupe prečnika od 8 do 750 milimetara. U izbušenim rupama može se zaliti dvokomponentna epoksidna smola.

Prilikom bušenja betona koriste se dijamantske krune koje ne prave vibraciju i ne oštećuju ivice. Sa preciznim i glatkim rezovima odmah nakon sečenja omogućeno je postavljanje klima uređaja, instalacije za grejanjevodovod i dr.

Bušenje betona obuhvata zidove, beton, ciglu, mermer, asfalt, betonske krovove, grede, otvore za klima uređaje , ventilaciju, grejnu ili vodovodnu instalaciju i dr. Za pravljenje bilo koje rupe u nekom od zidova ili delova poda najbolje rešenje je svakako koristiti tehniku dijamantskih kruna. Ova metoda stvara otvore koji nemaju kolateralnu štetu, imaju pravilne ravne rezove i spremni su za ostale radove bez naknadnih obrada.

Sečenje betona:

Armirani beton se seče uz pomoć hidrauličnih mašina sa diskovima koje imaju vidije i dijamante sa prečnikom do 1.600 milimetara. Sa ovim diskovima se takođe može seći betonska armatura. Hidraulične mašine mogu biti različitih snaga od 15 – 30 kilovata.

U procesu sečenja betona koriste se dijamantski diskovi kod kojih nema vibriranja i oštećenja ivica. Sa preciznim i glatkim otvorima odmah se može vršiti montaža prozora ili vrata u zavisnosti od namene otvora.

Sečenje betona vrši se u predelu prozora i vrata, stepeništa, krovnih prozora, greda i stubova, podova, zidova, parapet i dr.

Izbor dijamantskih reznih ploča:

Od samog metalnog veza koji služi za fiksiranje dijamanata i njihovog kvaliteta zavisi koji materijal se može obraditi. Ploče se moraju maksimalno prilagoditi odgovarajućem materijalu. Mašina se mora koristiti sa određenim brojem obrtaja bez prevelike sile pritiskanja. U nekim ekstremnim slučajevima može se desiti da se ploča pregreje i zastakle segmenti. Ukoliko se vodi računa o zvuku same mašine, ona će zasigurno dugo služiti.

Sa plitkim sečenjem dolazi do bržeg razdvajanja i obezbeđivanja dužeg veka trajanja samih ploča. Duboko sečenje je potpuno suprotno i može preopteretiti ploču. Zbog toga se uvek savetuje više plićih presecanja nego jedno dublje. Optimalna brzina kao i jačina su takođe izuzetno važni kao i pravljenje pauza kako bi se dijamanti rashladili. Vremenom može doći do popuštanja efikasnosti dijamantskih reznih ploča a da bi se kvalitet sečenja ponovo vratio na staro potrebno je njihovo izoštravanje.

Pravilna upotreba:

U izbegavanju napinjanja reznih ploča i postizanju što veće brzine, sečenje se uvek mora vršiti pod uglom od 90 stepeni i linije moraju biti prave. Krivolinijska sečenja treba izbegavati. Montaža reznih ploča treba uvek da bude u smeru u kojem se vrši njihovo obrtanje, čime dolazi do stvaranja optimalnog životnog veka i brzine sečenja. U ostvarivanju radne bezbednosti obavezno je nošenje zaštitinih naočara, otpornih rukavica, zaštitne odeće i čvrstih cipela. Mašine treba da imaju štitnike i da usisavaju prašinu.

Vrste dijamantskog bušenja:

Postoji mokro i suvo bušenje.

Kod suvog bušenja obavezno je korišćenje krsta ili burgije kojima se centrira, ukoliko su u pitanju veliki prečnici potrebno je korišćenje stalka kao i efikasnog sistema koji usisava svu površinu i ne dozvoljava da se alat zaglavi.

Podela materijala za bušenje je sledeća:

• Tvrdi materijali koji zahtevaju isključivo mokri postupak.

• Meki, srednje meki i pojedini tvrdi materijali za koje se mogu koristiti i mokar i suvi postupak.
Situacija na gradilištu (da li je reč o sirovoj gradnji ili unutrašnjim radovima) kao i postojeći električni alat imaju direktan uticaj na način bušenja, dok su veoma važni parametri, zapravo broj i prečnik rupa kao i njihova dubina.

• Materijali osetljivi na vodu poput gipsa ili gasbetona gde je dozvoljen isključivo suvi postupak.

Uvek se ne početku preporučuju manji obrtaji i manja brzina kao i korišćenje stalka. Potrebna je i regulacija snabdevanja vodom kao i prikladno hlađenje. Siva voda smatra se osnovnim indikatorom koji pokazuje da je snabdevanje ispravno.

Sa brojem obrtaja treba biti pažljiv jer sa preniskim se neće postići odgovarajući napredak u samom bušenju, dok će preveliki broj obrtaja dovesti do preterano brzog trošenja segmenata ili preopterećenja uređaja. Sila pomaka mora biti prilagođena materijalu koji se buši. Manja sila je obavezna na početku do sigurnog centriranja krune. Pogađanjem tvrđih materijala treba smanjiti ili zaustaviti postupak.

Bušenje čelične armature dozvoljeno je jedino ukoliko statičar to utvrdi. Treba tačno proveriti kako ne bi došlo do bušenja strujnog, vodovodnog, gasnog ili odvodnog voda. Pri mokrom bušenju obavezno je korišćenje električnog alata koji ima zaštitne prekidače.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *