Blog

Gitovanje prozorskog stakla

Prvo što treba uraditi je sa prozora skinuti stari git. Skidanje starih slojeva gita može da bude vrlo jednostavno a može zadati i dosta poteškoća. Git koji je nanet u poslednjih nekoliko godina još uvek može imati u neku ruku elastičnost i sa odgovarajućim alatom njegovo skidanje je veoma lako. Može se čak skinuti i sa običnim šrafcigerom ili špaklom.

Ukoliko je git od pre 20 i više godina u pitanju je jako tvrd git koji je nemoguće skinuti u komadu jer je čvrsto zalepljen za samo staklo i okvire. Pod gitom se nalaze ekseri kojima je dodatno pričvršćeno staklo što još više otežava ceo proces. Morate biti pažljivi jer vrlo lako Vam se može desiti da staklo popuca. Neka vrsta olakšanja krije se u grejanju gita što svakako treba primeniti. Sa vrućim vazduhom git postaje krtiji i može se mrviti.

Nakon skidanja starog gita treba odstraniti i ostatak naslaga sa samih prozora. To se najbolje može uraditi uz pomoć skalpera. Ujedno treba iskoristiti ovu priliku i izvršiti proveru ekserčića kojima je pričvršćeno staklo. Slomljene ili previse zarđale eksere obavezno treba zameniti. Pri ukucavanju eksera treba biti posebno pažljiv i koristiti manje čekiće. Ekser ne treba zakucavati skroz u ramove već do pola jer je uloga druge polovine u pridržavanju stakla.

Pre nego se počne sa nanošenjem novog gita savetuje se brisanje stakla i drveta alkoholom. Pri otvaranju pakovanja gita uzimanjem komada u ruku i blagim mešanjem u ruci od toplote i trenja postaće mekši i elastičniji. Nakon nekoliko minuta mešanja, kada git dobije potpunu elastičnost i ujednačenost ne može doći do njegovog pucanja i biće potpuno lepljiv što ukazuje da je spreman za nanošenje.

Nanošenje gita na okvire prozora:

Treba uzimati po komad gita debljine od desetak milimetra i položiti na sam okvir. Zatim ovu smesu treba prstima utisnuti u prostor između okvira i stakla. Ukoliko ste se izveštili u ovom poslu jedna ruka Vam može služiti za postavljanje gita dok drugom rukom uz pomoć špakle možete sabiti git uz okvire i stakla. Nanosi se uvek nešto više gita nego što je potrebno a višak se lako odstranjuje.

Za uklanjanje viška gita može se koristiti špakla ili strugač istih dimenzija. Razlika je jedino u debljini lima strugača i to što se ne može savijati (pre upotrebe treba ga premazati uljem od lana). Korišćenje špakle je veoma jednostavno. Treba je postaviti na sam okvir prozora pod uglom od 45 stepeni i polako prevlačiti uz samu ivicu rama. Ovo će biti ujedno i graničnik za višak gita koji će špakla poput noža ukloniti. Uz pomoć vrha špakle definisaće se debljina sloja gita. Drveni ram u potpunosti treba da bude ispunjen gitom.

Jedna od velikih prednosti u gitovanju je to što se ukoliko Vam se ne dopada kako su naneti slojevi i sam izgled prozora uvek se mogu skinuti i postupak jednostavno ponoviti.

Ukoliko želite git da ofarbate treba imati u vidu da se on mora ostaviti da odstoji neko vreme. On se generalno ne farba jer bela boja gita se savršeno uklapa uz okvire stakla. U slučaju da ipak rešite da prefarbate git najmanje treba sačekati 30 dana nakon nanošenja. Farbanje gita odmah nakon nanošenja dovodi do pojave žute boje i ostaje lepljiv. Prisustvo vlage i ulja u gitu ne dozvoljava sušenje uljanih boja te s toga treba ispratiti uslove.

Preostali git nakon završenog posla možete čuvati u plastičnoj kesi dobro zatvorenoj. Ovako sačuvan može Vam koristiti i nakon dužeg vremena. Ukoliko je previse tvrd prilikom korišćenja nakon nekog dužeg perioda dovoljno je samo da ga malo duže izmesite. U slučaju da je osušen i da prilikom uzimanja dolazi do pucanja i drobljenja potrebno je dodavanje manje količine lanenog ulja i mešanja do dobijanja homogene i elastične mase. Nakon toga je git u potpunosti pripremljen za dalju upotrebu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *