Blog

Inverter klima

Šta je zapravo inverter?

Reč je o naprednoj tehnologiji i regulisanju brzine rada kompresora što direktno utiče na potrošnju električne energije. U pitanju je znatno ekonomičniji rad kao i omogućeno korišćenje uređaja pri izuzetno niskim temperaturama i do – 15 stepeni C.

Princip rada:

U odnosu na klasičan klima uređaj gde je izduvavanje vazduha punog kapaciteta čak i kod nešto niže ili više temperature od zadate, uređaj koji ima inverter tehnologiju je sa promenljivim režimom rada.

Prilagođavanje zadatim uslovima podrazumeva elektronsko menjanje broja obrtaja kompresora kao i spoljnog ventilatora. Uz navedene osobine spoljna jedinica nešto sporije ledi. Na ovaj način dolazi do kontinualnog uduvavanja neophodne količine vazduha, manjih temperaturnih odstupanja, ekonomičnijeg rada, manje opterećenosti električnih instalacija konstantnim paljenjem i gašenjem kompresora kao i znatno boljeg rada pri nižim temperaturama.

Kao rezultat dobija se smanjen utrošak električne energije, a reč je o uređaju sa izuzetno dugim vekom trajanja i smanjenim troškovima pri održavanju i servisiranju.

Sistem grejanja:

Najjeftiniji način grejanja na struju je uz pomoć inverter klima uređaja. Ona Vam može pružiti apsolutnu konformnost i jeftinije grejanje, znatno smanjenu potrošnju električne energije kao i jednostavno i lako korišćenje. Ukoliko se izuzme grejanje uz pomoć toplotnih pumpi korišćenjem toplote podzemnih voda, jedino grejanje uz TA peći može po ceni da se poredi sa inverter klimom. U ovom poređenju se najviše vidi odnos skupe i jeftine struje naročito jer je potrošnja struje noću znatno jeftinija. S obzirom na konstantne izmene u ceni i odnosu skupe i jeftine struje grejanje inverter klimama ostaje do daljnjeg jedan od jeftinijeg načina grejanja na struju. Za razliku od TA peći inverter klime nisu zahtevne u vidu dobre instalacije struje ili posebnih vodova do njih. Kao izuzetno malim potrošačima priključivanju ovakve klime dovoljna je i najobičnija utičnica. Takođe joj nije potreban poseban prostor kao ni posebna kotlarnica ili prostor za drva, ugalj ili gas. Još jedna od prednosti je što se ne mora unapred ulagati novac već se utrošak plaća nakon obračuna potrošene energije i dospelog računa. Pored grejanja obezbeđeno nam je i potrebno hlađenje inverter klimama u toku letnjeg perioda. Ovo je svakako jedna od najvažnijih karakteristika ovakvih klima jer ćete na ovaj način rešiti pitanje i grejanja i hlađenja Vašeg prostora.

Jednostavno korišćenje inverter klima uređaja:

Nakon postavljanja sve što treba imati je daljinski upravljač u rukama. Inverter klime su izuzetno jednostavne za korišćenje i različite mogućnosti podešavanja nude izuzetan komfor.

Zbog čega treba izabrati inverter a ne običnu klimu?

Sa inverter tehnologijom koja koristi principe toplotne pumpe može se dobiti najveća količina toplotne energije uz minimalan utrošak električne energije. Od nekih proizvođača možete čuti da se radi o odnosu između 3 i 4. Iz tog razloga se savetuje odabir što kvalitetnije inverter klime kako bi se dobilo 3 do 4 puta više toplote. U ovom slučaju klima 12 – ca je idealna za prostor od oko 30 – ak kvadrata. Sa običnom klimom je veća potrošnja struje a količina toplote koja se dobije je potpuno identična. Još jedna od mana običnih klima u odnosu na inverter je znatno opadanje efikasnosti pri niskim temperaturama. Pri temperaturi od nekih – 5 stepeni C javlja se potpuno neekonomičan rad občnih klima uređaja, dok je pitanje da li će uopšte raditi pri znatno nižim temperaturama.

Efikasnost inverter klima:

Korišćenje inverter klima i sve veća potražnja za njima govori u prilog činjenicama da se zaista radi o proizvodnji znatno većih količina toplote u odnosu na potrošenu struju. Preporuka mnogih proizvođača je da klima bude konstantno uključena. Pojedina istraživanja pokazala su je dnevna potrošnja od 8 do 15 kwh sasvim prihvatljiva za dobijanje optimalne toplote i lakoće postizanja željene temperature. Ukoliko se računa prosečna potrošnja od oko 12 kwh na dan, dobija se mesečna potrošnja od 360 kwh. Koliko je to prihvatljivo treba da odlučite sami kao i da uporedite sa nekim drugim vidovima grejanja.

S obzirom da je okvirna potrošnja za 10 kvadrata – 1 kilovat, dolazi se do zaključka i odnosa između potrošene el. energije i dobijene toplote blizu 1 prema 4. Ovi podaci utvrđuju efikasnost uređaja i još jedan su dokaz da inverter klima pruža mnogo više toplote nego što potroši električne energije. U samom odnosu potrošene energije i dobijene toplote najveći uticaj imaju kvalitet uređaja kao i spoljna temperatura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *