Blog

Kada zvati električara?

Posao oko električnih uređaja, utičnica i generalno elektrike je nešto što definitivno treba prepustiti majstoru tog zanata – električaru. Godišnje desetine ljudi širom sveta bivaju ozbiljno povređeni zbog toga što se upuštaju u popravku električnih instalacija, a da pri tome nemaju adekvatno znanje ni opremu.

Ovo je potpuno pogrešna odluka, jer je upravo posao koji radi električar jedan od najopasnijih poslova. Ukoliko imate bilo kaku nedoumicu oko instalacija u vašem domu, najbolje rešenje je da pozovete čoveka koji će to znati da reši. Koje su to situacije u kojima treba da se obratite električaru?

Veoma stare instalacije u kući

Ima stvari koje mogu da vam koriste čitav vaš životni vek. Nažalost ili srećom, kako to posmatrate, ovo nije slučaj sa električnim instalacijama, koje su ugrađene u vaš dom. Postoji pravilo da je vek trajanja žica koje sprovode struju u kući, 25 godina.

Kablovi koji su ugrađeni u zidovima vašeg doma duže od 25 godina mogu biti nepouzdani, a oni koji daleko premašuju ovaj broj godina mogu biti i opasni. Oni se upotrebom troše, gumeni omotač kojim se izoluju žice kojima protiče struja je potrošan materijal. Da li je moguće proveriti starost električnih instalacija? Naravno.

Ukoliko ste vlasnik kuće u kojoj ne živiti od same izgradnje iste, starost električnih instalacija možete da proverite tako što ćete pogledati na sklonoj kutiji, na kojoj to treba da bude naznačeno. Možda nemate nikakvih problema sa instalacijom u kući, ali nije na odmet, ako znate da je suviše stara da se obratite električaru, da proveri bezbednost.

Problem sa prekidima struje

Pouzdan električni sistem podrazumeva da je protok električne energije konstantan. Ukoliko se u vašoj kući dešava da primetite sporadične prekide struje (koji ne podrazumevaju pad osigurača ili nestanak struje u kraju), treba da se obartite električaru. Ovakve situacije mogu da budu prozrokovane nekim oštećenjem na kablu koji bi mogao da rezultira požarom. Električar može da utvrdi, gde nastaje problem, zatim da ga ukloni.

Čujete zujanje instalacija

Kada u kablovima dođe do izvesnih oštećenja, slede i prespoji, koji proizvode zujanje instalacija. Ovo je jasan pokazatelj da sa električnim sistemom u vašem domu nešto nije u redu. Ukoliko je neki ovakav kvar blizu izlaza, npr utičnice, osetiće se i miris koji je prouzrokovan izgaranjem dela žica ili kabla.

Svetla trepere

Ovo je možda i najočigledniji znak da električni sistem nije pouzdan. Kao što je već rečeno, pouzdan sistem, podrazumeva konstantan protok. Pored toga što neravnomeran napon utiče na treperenje svetla, on utiče i na ostale uređaje u vašem domu. Kada su uređaji izloženi ovakvim brzim proomenama napona, dolazi do brzog propadanja uređaja. Ovakve promene napona nepovoljno utiču kako na bezbednost celog doma, tako i na vaš budžet, ukoliko se pokvari neki uređaj koji troši struju treba kupiti novi.

Uzemljenje

Ovo je generalno operacija koja se izvodi pre izdradnje kuće. Uzemljenje podrazumeva povezivanje svih kablova koji provode električnu energiju u jedan i njihovo povezivanje sa tlom. Ovo je praksa, kako bi se sprečilo nastajanje opasnog napona u slučaju da dodđe do kvara na elekričnim instalacijama. Ukoliko niste sigurni koliko je pouzdano odrađeno uzemljjenje instalacija vašeg doma, nije na odmet da se obratite električaru, kako bi proverio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *