Blog

Kako napraviti kamin

Za savremene načine grejanja vezuje se sve što je maksimalno delotvorno, udobno i na prvom mestu u energetskom smislu jeftino u odnosu na klasične načine grejanja. S druge strane ono što se ne može postići na taj način jesu neopisiva toplina doma i prisan osećaj koji su odavno nestali, pokriveni ponekad čak i sumnjivom modernizacijom porodičnih prostora.

U svesnom ili nesvesnom žaljenju za toplotom i srcem doma u kojem se okuplja porodica i provode najlepši trenuci, ogledaju se najrazličitiji oblici i vrste kamina i ognjišta. Iz tog razloga i ne treba da čudi da je sve više onih koji na ovakav način žele da obnove i ožive što bolji ugođaj u svom porodičnom gnezdu.

Ono što svakako treba napomenuti jeste da se izgradnja kamina smatra nimalo jednostavnim poduhvatom. Prvenstveno je teško naći stručne majstore i pećare koji se bave ovim poslom a najgore od svega je što ukoliko se ceo postupak ne izvede pravilno i profesionalno, kamin može biti preskup, grejanje slabo a moguće se i velike količine dima u samoj prostoriji.

Kako pronaći prave majstore:

Sa stručnom ekipom sve je mnogo lakše i jednostavnije. Izgradnju kamina u mnogome možete prilagoditi sopstvenim željama i prohtevima, a sam izgled i druge slične detalje uklopiti sa ostatkom enterijera.

Kao i u većini slučajeva pa tako i u ovom, moguće je ovakvu zamisao sprovesti u delo po dobrom starom principu “uradi sam”. Postoje firme koje se bave proizvodnjom montažnih elemenata i kompletnih paketa u kojima dobijate sve što je potrebno da biste došli do osnove kamina i njegove pravilne izgradnje. Nakon toga potrebno je da se obzida deo oko samog kamina, a to se može uraditi uz pomoć odgovarajućih pločica, opeke, kamena ili nekog drugog sličnog materijala. Tek nakon toga na red mogu doći sitni detalji i ukrašavanje.

Kompletan postupak zidanja i izrade kamina možda i nije toliko komplikovan za spretne entuzijaste ili ljude koji su dovoljno stručni u svemu tome ali za one manje i nedovoljno edukovane u ovoj oblasti ipak se preporučuje angažovanje stručnih lica.

Postupak izrade kamina i važni elementi:

Pre početka gradnje mora se proveriti visina i presek dimnjaka. Razdaljina od kraja dimnjaka do kamina ne sme biti manja od 3 metara. Ukoliko je dimnjak niži od 4.5 metara njegov presek mora iznositi 25×25 santimetara, a za one nešto više potreban je presek 20×20 santimetara.

Dobar odvod svih gasova i dima koji se javljaju usled loženja kamina je od presudnog značaja, kako biste izbegli sve neugodne mirise, štipanje očiju pa čak i pojavu nekih veoma otrovnih gasova poput ugljen monoksida.

Na koji način se gradi otvoreni kamin:

U sklopu otvorenog kamina nalazi se unutrašnji i spoljašnji deo.

U unutrašnjem delu kamina nalaze se funkcionalni elementi koje čine tri dela:

• Žarišnom vatrootpornom oblogom koja sadrži specijalni šamot.
• Nosećeg betonskog dela kroz koje treba sprovesti kanale uz pomoć kojih se dovodi svež vazduh.
• Metalnog elementa odnosno poklopca koji reguliše dotok vazduha, a uz sve to potrebno je obezbediti kutiju za pepeo i rešetku za ognjište.

Pravilan dotok svežeg vazduha:

Svakom ognjištu odnosno njegovom normalnom sagorevanju potrebna je određena količina kiseonika. To se pre svega ne odnosi na onu količinu vazduha koja može doći kroz vrata i prozore jer na taj način dolazi i do gubitka toplote. Iz tog razloga neophodno je izvođenje kanala (presek mora biti 15×20 santimetara), koji će omogućiti dotok vazduha.

Razdvajanje dovodnog kanala omogućuje dovoljnu količinu svežeg vazduha neophodnu kako ložištu tako i samoj prostoriji. Za regulaciju svakog odvoda postoji poseban poklopac. Kada se završi početna faza loženja ložištu se zatvara poklopac za vazduh, dok se u drugom kanalu nalazi žarišna obloga pa tako prostorija automatski dobija zagrejan vazduh.

Na koji način se kamin priključuje na dimnjak:

Za odvođenje dimnih gasova neophodan je priključak na dimnjak koji mora imati nagib od 45°. U tom slučaju najbolje je upotrebiti šamotne cevi, a za gašenje kamina služi regulacioni kapak koji se jednostavno zatvara. Na ovaj način se ujedno regulišu i intenziteti sagorevanja.

Za oblaganje otvorenog kamina mogu se koristiti razni materijali pa čak i kombinacije istih a to su opeka, klinker – pločice, drvo, kamen i sl. Važna napomena: montažni otvor i spoljna obloga moraju biti razdvojeni odgovarajućom izolacijom (ervol pločama debljine 3 santimetara).

Klasični ili moderan kamin:

Ovde je već sve stvar ličnog ukusa ili želja, tako i kada je reč o svim propratnim elementima i detaljima. Kamini mogu biti otvoreni, mogu imati vratanca, klizna ili lift vrata. Kod rustičnih tačnije francuskih i engleskih kamina možete primetiti da su gotovo svi otvoreni, dok moderne kamine najčešće krase lift vrata.

Ponuda na domaćem tržištu:

Naše tržište nudi šamotne ili čelične kamine. Kod šamotnih kamina kada je u pitanju grejanje postoji samo zračenje i toplota se oseti jedino ukoliko ste dovoljno blizu samog kamina. Cene mogu varirati između 1500 i 2000 eura. Čelični kamini odnosno njihova ložišta zahtevaju nešto složeniju ugradnju iza kojih uglavnom stoje sami proizvođači. Ova vrsta kamina ima i veću cenu koja može preći i 2000 eura.

Ukoliko nema uslova za čelične ili šamotne kamine možete ih zameniti bioetanolskim tj.alkoholnim gorionicima. I pored toga što njihovo sagorevanje ne proizvodi štetna isparenja moguća je ugradnja ventilacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *