Blog

Kako sanirati pukotine na zidu

Pojava zidnih pukotina pored toga što kvari estetski izgled samih zidova utiče i na kompletan ambijent. Iz tog razloga je neophodno da se pukotine saniraju što je pre moguće, pre svega kako ne biste doveli stanje zidova u trajno oštećene. U postupku popravljanja pukotina nije potrebno specijalno znanje i iskustvo već ga mogu obavljati i osobe koje do sada nisu imale priliku da se susretnu s ovom pojavom.

Sve ovo Vam dovoljno govori da je reč o jednostavnom procesu. Jedino što Vam je pored volje i snalažljivosti potrebno, to je odgovarajući alat. Treba imati zidarsku lopaticu, masu za popunjavanje pukotina, mrežastu traku i gazu.

Postupak sanacije:

Pukotinu prvo treba izgrebati ili izbiti u zavisnosti od materijala i njegove čvrstine. Uz pomoć noža ili lopatice pukotine treba detaljno očistiti i ukloniti sve ostatke prašine i prljavštine. Sitni delovi unutar šupljina mogu se ukloniti uz pomoć usisivača. Napukle površine treba nakvasiti i očistiti od slojeva starih farbi i glet masa. Nakon detaljnog čišćenja i sušenja pukotina, uz pomoć zidarske lopatice treba naneti masu i dobro je utisnuti kako bi se pukotina skroz popunila. Preko još uvek mekane mase treba postaviti mrežastu traku ili gazu tako da sa svih strana prelazi dimenzije šupljine. Nanošenje mrežaste trake je veoma jednostavno samim tim jer ima samoljepljivu stranu. Nakon mrežice sledi ponovno nanošenje mase ili gleta u tankom sloju takođe uz pomoć lopatice. Lopatica mora biti potpuno čista kako na zid ne bi nanosili grudvice i na taj način stvorili idealno glatku površinu spremnu za farbanje. Kada je površina potpuno suva sledi premazivanje u istu boju zida. Možete prefarbati samo ovaj deo gde je pukotina ili ukoliko je razlika jako vidljiva ceo zid ili prostoriju.

Nastanak pukotina:

Do najozbiljnijih pukotina u zidovima može doći ukoliko opterećenje prelazi samu čvrstinu materijala. Pojava pukotina je usled konstruktivnih grešaka i prepoznatljive su po svojoj dužini i uglavnom vertikalnom položaju.

Kako proveriti ozbiljnost pukotine:

Posebna vrsta stakla koja se lepi preko pukotina služi za utvrđivanje njihovog daljeg širenja. Kod ovog pomagala postoji na jednom delu plus i on se lepi na jednu stranu, a na drugom je milimetarska podela koja je na drugoj strani i preklopljena je delom plusa na samoj sredini. Jednostavnim utvrđivanjem da se pukotina neće širiti može se izvršiti trajna sanacija. U suprotnom (kada se mesto plusa pomerilo sa sredine) obavezno je utvrđivanje uzroka nastajanja pukotina i otklanjanje u konstruktivnom smislu, jer je kod ovakvih objekata nebezbedno stanovanje.

Uzroci nastanka pukotina:

Jedan od takođe ozbiljnih problema u stvaranju pukotina može se kriti u tome što se zgrada sleže. Sanaciju treba vršiti tek kada se ustanovi da neće doći do pojave novih pukotina ili proširenja već nastalih. Ukoliko se radi o rastućim pukotinama neophodno je izvršiti ojačavanje temelja ili učvršćivanje okolnog zemljišta. Ove pojave nisu retkost ni za starije građevine s obzirom da se mogu pojaviti podzemne vode i klizišta. Čest uzrok pojave pukotina može biti i slivanje vode sa krovova gde su oluci postavljeni uz sam temelj. U prisustvu vode dolazi do razmekšavanja tla gde temelj počinje polako da tone i zidovi počinju da pucaju.

Nagle promene temperature mogu prouzrokovati pukotine. Drugi konstruktivni elementi kojima je sprečeno skupljanje i širenje zidova utiču na stvaranje pukotina i njihovo širenje a promena temperature ima dodatni uticaj.

Do pojave pukotina sličnih karakteristika može doći i promenama vlažnosti u zidovima. Kišni period ima veoma loš uticaj na nekvalitetno izolovane zidove jer mnogo više upijaju vodu i vlagu, dok u vrelim letnjim mesecima dolazi do velikih gubitaka vlažnosti i njihovog skupljanja. Samim tim je logična i pojava pukotina a njihova sanacija u ovom slučaju neizvodljiva. Da bi se one prikrile moraju se koristiti posebne drvene ili metalne maske pod kojima će pukotina i dalje raditi, ali neće biti vidljiva.

Brza i trajna sanacija moguća je kod dve vrste pukotina. Jedna od njih su one koje su se pojavile odmah nakon gradnje i posledice su iščezavanja suvišnih količina vlage iz samog maltera. U slučaju da je zid povezan sa ostalim zidovima i različitim opterećenjima svakako će doći do njihovog pucanja. U pravcu delovanja sile prostiraće se i pravac pukotina. Prednost je što ove pukotine nakon deformacije ne dišu, te se može izvršiti jednostavna sanacija.

Usled lošeg kvaliteta maltera i njegovog pogrešnog nanošenja, najčešće pojave su upravo pukotine. One su mrežastog izgleda, izuzetno tanke, njihovo širenje je moguće u svim pravcima (drugačije nazvane paukovom mrežom). Jedna od njihovih prednosti je što je reč o plitkim pukotinama čija je sanacija veoma jednostavna uz gips i gletovanje.

Utvrđivanjem uzroka pukotine i uklanjanjem svih faktora može se pristupiti svakoj sanaciji.

Brza i efikasna sanacija pukotina:

Pristupanje saniranju pukotina zahteva prvenstveno skidanje starih slojeva farbe i glet mase u predelu oko pukotine. Znatno lakše će se ove naslage skinuti ukoliko se zid prethodno pokvasi vodom. Nakon nekog vremena doći će do bubrenja poludisperzije i gleta i mogu se uz pomoć špakle lako skinuti stare naslage. U slučaju da postupak nije uspeo iz prve, savetuje se ponovno natapanje vodom.

Kada se uklone naslage farbe i gleta tek onda se zapravo može videti o kakvoj je pukotini reč. Najvažnije je da se ona neće dalje širiti. Savetuje se takođe da se izvrši grundiranje podloge oko samih pukotina kako bi se uklonile naslage prašine i uklonio površinski sloj koji je često sipljiv. Zatim treba sačekati da sve u potpunosti bude suvo. Preko pukotine treba zalepiti odgovarajuću dužinu samolepljive trake koju možete naći u svim radnjama koje prodaju molerski materijal. Preko trake treba naneti tanak sloj vezujućeg materijala poput knaufove smese za ispunu, uz pomoć koje će se mrežica potpuno pričvrstiti za zid. Ponovo je neophodno da se sačeka sušenje i stvrdnjavanje mase, a nakon toga ponovno grundiranje. U poslednjoj fazi se zid gletuje i u potpunosti ravna. Kada se mesto pukotine na kraju prefarba razlika na zidu neće postojati, a pukotina će biti apsolutna uklonjena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *