Blog

Kako se postavlja hidroizolacija

Kada se govori o proizvodima koji se koriste za hidroizolaciju i njihovim prednostima i karakteristikama to se odnosi pre svega na vodonepropustljivost, visoku otpornost na niske temperature, fleksibilni su, njima se mogu popuniti sitne pukotine i jednostavni su za primenu. Pored toga oni su najefikasnije rešenje u sprečavanju pojave vlage i buđi kao i njihovoj sanaciji.

U vlažnim prostorijama je konstantan uticaj vlage, i to može biti velika opasnost i za druge prostorije u stambenim objektima. Zbog toga sve površine u prostorijama koje su konstantno ili povremeno izložene vodi i kvašenju zahtevaju dobru i kvalitetnu hidroizolaciju. Tek nakon toga mogu se slobodno postavljati pločice odnosno oblagati površine.

Pripremanje podloge:

Da bi keramika mogla dobro da prijanja na zidove postupak zahteva pripremu površine, odnosno potpuno čvrstu, otprašenu, čistu i nemasnu podlogu. Kod glatkih slaboupojnih površina savetuje se premazivanje strukturne podloge, a ukoliko je površina visokoupojna podloga se razređuje sa vodom.

Postupak hidroizolacije:

U ovom postupku koristi se jednokomponentni polimercementni premaz. Nanosi se unakrsno, dva puta uz pomoć četke, a pojedinačni sloj treba da bude debljine oko jednog milimetra. Nanošenje drugog sloja može se vršiti par sati nakon prvog premazivanja. Kada su normalni uslovi podloga se brže suši i postavljanje keramike može se vršiti već nakon jednog dana. Prebrzo sušenje ipak treba da se spreči. Korišćenje hidroizolacionih premaza u ulozi završnog sloja nije dozvoljeno.

Postavljanje keramike:

Za postavljanje pločica potrebna je nazubljena gleterica kao i prilagoditi dubinu zida u odnosu na dimenzije pločica. Vrsta lepka koji će se koristiti za postavljanje pločica zavisi od kvaliteta keramike. U postupku ugradnje lepak se nanosi i na pločicu i na podlogu a zatim postavljaju unakrsnim putem.

Postupak fugovanja:

Uz pomoć fugomala, vodoodbojne i antifungicidne fug mase koja se može naći u najrazličitijim bojama i nijansama vrši se fugovanje. Može se koristiti kako za unutrašnje tako i za spoljašnje površine. Za nanošenje fug mase koristi se gumena špahtla ili gleterica, a debljina sloja je od jednog do 10 milimetara.

Hidroizolacija u podrumima:

Kod svih ukopanih objekata izolacija je obavezna. U slučaju da ne postoji spoljna hidroizolacija ili se dogodilo njeno popuštanje ona se mora uraditi iznutra. Kod izolacije betonskih podruma, među najkritičnijim mestima na kojima može doći do prodiranja vode smatraju se spojevi između podova i zidova. Svaka pukotina koja se pojavi po zidovima takođe mora biti sanirana na pravi način.

Za uglove i spojeve koji se armiraju hidroizolacionim slojem najbolje je korišćenje elastičnih vodootpornih traka koje se koriste u tu svrhu i potpuno utapaju uz pomoć hidroizolacionih premaza. Njihova glavna karakteristika je fleksibilnost i pružanje odlične horizontalne i vertikalne hidroizolacije u svim prostorijama gde je moguća pojava vlage, od kuhinje, kupatila , terase do podruma bazena i dr. Nakon nanošenja ovog sloja obavezno površine treba premazati visokokvalitetnom vodoodbojnom, akrilnom bojom koja se može naći u više od 10 nijansi i odlična je zaštita za sve betonske površine.

Bazeni:

Kod hidroizolacije bazena ili je reč o rezervoarima u kojoj se nalazi stajaća voda, mora se maksimalno ispoštovati svaka faza hidroizolacije i obavezno je korišćenje proizvoda koji će pretrpeti konstantne uticaje vode i kvašenja. Za nanošenje hidroizolacionog sloja obavezne su potpuno ravne, nosive i suve površine kao i da nema apsolutno nikakvih supstanci sa negativnim uticajem.

Terase i balkoni:

U ovom slučaju sve zavisi od uticaja i količine vode i vlage i postupak se vrši specijalnim zaptivanjem. Pripremanje ravne, suve i nosive površine je takođe obavezno kao i nanošenje podloge.

Ravni krovovi:

Odgovarajuća podloga je svaka betonska površina minimum tri meseca stara. Ukoliko se radi o starim betonskim površinama neophodno je pranje vrelom vodom kako bi se otklonila i najmanja nečistoća a stare površine je neophodno i poravnati i ukloniti svaku nepravilnost. Za ravne krovove preporučuje se korišćenje hidroizolacione, elastične disperzije sa vodenom bazom i ovo je svakako idealno rešenje u sanaciji i zaštiti ovakve vrste krovova. Nanošenje premaza se vrši pod blagim nagibom i odrađenom parnom branom i to uz pomoć četke. Odmah nakon nanošenja prvog sloja savetuje se da se premaz armira tako što će se u njega utisnuti fina mrežica koja ima staklena vlakna a tek nakon što se premaz osuši može se nastaviti sa narednim slojevima. Svaki sloj treba da se suši minimum 5 sati, a pre nego što u potpunosti očvrsne obavezno je premazivanje zaštite od spoljašnjih uticaja (snega,kiše i sl. ). Nakon toga sledi nanošenje boje za beton.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *