Blog

Kako se postavlja parket

Na tržištu se može naći bogat izbor parketa u specifičnim drvnim vrstama, bojama i strukturi, različitih širina dasaka kao i završnoj obradi. U naprednom sistemu polaganja parketa razvili su se i najbolji sistemi lakiranja čime je obezbeđena znatno brža ugradnja i upotreba parketa.

Na šta treba obratiti pažnju pre početka postavljanja parketa:

• Boja, završna obrada i kvalitet parketa se obavezno mora proveriti pre nego se počne sa njegovim postavljanjem, jer drvo spada u prirodne materijale kod kojeg su moguće razlike koje se odnose na boju, ton i strukturu.

• Nakon odabira odgovarajućeg parketa najvažniji segment je adekvatno i kvalitetno postavljanje parketa.

• Uslovi koji su neophodni za što bolju i pravilniju ugradnju odnose se na temperaturu i odgovarajuću vlažnost vazduha u prostoru. Idealna temperatura je između 20 i 25 stepeni C i vlažnost vazduha između 30 i 60 procenata.

• Kvalitetno postavljanje parketa zahteva čistu, ravnu, suvu i dobro izolovanu podlogu.

Parket se može postaviti preko sledećih podloga:

– Betona i cementne košuljice
– Keramičkih ili mermernih pločica
– Već postojećeg starog parketa
– Brodskog poda
– Elastičnih podnih obloga.

Betonska podloga:

Novoj cementnoj košuljici neophodno je sušenje najmanje mesec dana nakon čega se može postavljati parket. Dozvoljena vlažnost je minimum 2 %. U slučaju da ima pukotina i neravnina one se uz pomoć armiranih trapezastih limova ili armature i odgovarajućih masa popunjavaju i time dolazi do savršeno ravne podloge.

Podloga od keramičkih ili mermernih pločica:

Takođe je jako važno da podloga bude što ravnija kao i da se proveri koliko su pločice zaparavo pričvršćene za podlogu. U suprotnom je neophodno da se zalepe a preko njih nanese masa za izravnanje u visini od oko 3 milimetara.

Stari parket i brodski pod kao podloga za postavljanje:

Daske kao i pločice ne smeju biti nepričvršćene. Preko starog drvenog poda koji nema trule i oštećene delove vrši se nanošenje specijalnog prajmera za drvene podloge kao i specijalne mase koja služi za ravnanje. Kod drvenih podloga nije dozvoljena vlaga veća od 13 %. Količina vlage može se izmeriti uz pomoć pouzdanih aparata koji služe za precizno merenje vlažnosti kako podloge tako i parketa. Dozvoljena razlika u sadržaju vlažnosti drvene podloge i parketa je oko 4 %.

Elastična podna obloga:

Kod ovakvog materijala mora biti maksimalna raširenost i pričvršćenost za podlogu.

Način ugradnje parketa:

Razlikuje se više metoda kada je reč o ugradnji parketa u stambenim prostorijama – pored većine podloga na koje se može postaviti može biti sa ili bez lepljenja za podlogu. U slučaju lepljenja obavezno je korišćenje najkvalitetnijih lepkova (epoksidnih i poliuretanskih) u kojima nema ni najmanje količine vode. Preporuka mnogih iskusnih majstora je da se parket postavlja bez korišćenja lepka jer je reč o bržoj i jednostavnijoj ugradnji kao i korišćenju poda odmah nakon završenog postavljanja.

Plivajuća ugradnja parketnih dasaka podrazumeva međusobno pričvršćivanje i polaganje na podlogu. Ovo je ujedno i način koji pruža moguće prepravke ukoliko dođe do nekih grešaka u postavljanju. Potpuno jednostavno se daske razdvajaju i mogu ponovo na pravilan način postaviti. Ova vrsta ugradnje parketa može se postaviti na mnoge suve i ravne podloge a da bi se smanjila zvučnost i parket zaštitio od vlage potrebno je postavljanje tanke podloge. U postupku lepljenja parketa za podlogu, posebna zaštita nije potrebna.

Korisni saveti pri ugradnji parketa:

• Postupak postavljanja parketa zahteva kontinuirani proces u kome nema zastoja tako da otvorene pakete parketa treba odmah postaviti.

• U istom paketu moguće su razlike u boji i nijansi drveta pa je važno doći do optimalne kombinacije i rasporediti parketne daske tako da svetla i tamna daska ne budu jedna do druge.

• Savetuje se uklapanje prelazne lajsne sa odgovarajućom bojom ili nijansom parketnih dasaka.

Način postavljanja parketa:

Postoje razni načini na koje se može složiti parket od riblje kosti, šahovskog polja, pletenica ili mozaika. Najslabija statika postiže se engleskim slogom ili slogom brodskog poda svejedno da li se postavlja po dijagonali ili u pravcu sunčeve svetlosti. Kvalitet i dugotrajnost parketa zavisi upravo od načina slaganja.

Kada se završi sa slaganjem parketnih dasaka neophodno je da prođe neko izvesno vreme u kojima dolazi do stabilizacije kompletne površine. Nakon toga parket se mora brusiti. U ovoj fazi se koriste šmirgle i profesionalne mašine (tračne i rotacione). Glačanje parketa vrši se do dobijanja potpuno ravne površine. U samom procesu u kome se parket brusi vrši se fugovanje specijalnom masom za fugovanje pomešane sa piljevinom. Savremeno parketarstvo odavno smatra poliranje parketa kao neizostavnu fazu u celokupnom procesu. Kada se završi sa brušenjem i poliranjem parket je potrebno lakirati. U savremenoj praksi postupak lakiranja izvodi se u tri ruke. Što se tiče samog kvaliteta laka treba birati one ekološke, vodeno – poliuretanske koji su se svojim kvalitetom pokazali mnogo bolje u poređenju sa nitro – poliuretanskim lakovima. Nakon lakiranja sledi postavljanje pratećih lajsni čime je završeno postavljanje parketa i on se može koristiti.

Odgovarajuća zaštita parketa:

Kvalitet Vaših podova zavisi u velikoj meri od same ugradnje parketa. Potrebno je pre svega ispoštovati sve tehnološke procese kako ne bi došlo do velikih gubitaka. Na tržištu se može naći široka paleta parketa sa različitim kvalitetom i cenama.

Odabirom jeftinije vrste parketa možete dobiti podlogu koja će vrlo brzo početi da gubi na svojim osnovnim karakteristikama. Može se desiti da čak parket nagrizaju insekti, bakterije i gljivice što direktno vodi u propadanje poda. Sve ovo je veoma važno znati kako bi parket zaštitili na pravilan i odgovarajući način. U sprečavanju propadanja parketa potrebno ga je zaštititi specijalnim supstancama koje su jedina prava zaštita drveta od pojave insekata i sličnih oštećenja.

Održavanje parketa:

Kvalitetno postavljen, ishoblovan i prelakiran parket zahteva samo usisavanje i brisanje i nije mu potrebna dodatna nega. Ovde je reč o dugotrajnoj i kvalitetnoj podnoj podlozi koja i ukoliko nakon dužeg vremena izgubi na svom izgledu i lepoti potrebno je postupak hoblovanja i lakiranja ponoviti i na taj način mu vratiti stari sjaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *