Blog

Kako ugasiti požar

Kvarovi na električnim uređajima:

Električni uređaji su svuda u našim domovima. Usled nepravilnog korišćenja ili njihovog pregrevanja može doći do pojave požara. Savetuje se da prilikom pojave svakog sumnjivog mirisa ili nekog novog zvuka koji se javlja u električnom sistemu obavezno pozovete električara kako bi se sve to proverilo.U popravci električnih uređaja ili vodova uvek je mnogo bolje i sigurnije da radove izvodi stručno lice. Pre svega toga postoje rutinske mere koje mogu sprečiti električne požare. Televizor recimo treba uvek isključivati uz pomoć prekidača, uključivanje mašine za pranje ili sušenje veša kao i mašinu za sudove ne treba uključivati pred spavanje ili kada neposredno posle toga izlazite iz svog doma. Sušenje odeće na radijatoru ili agregatima u sauni nikako nije dozvoljeno. Kada koristite toster ili peglu treba steći naviku da ih nakon korišćenja iste sekunde isključujete izvlačenjem utikača iz zida. Instaliranje prekidača u slučaju kvara na uzemljenju može biti veoma korisno.

Mogući uzroci požara u našem domu:

Sveće:

Sa svećama naročito treba biti obazriv. One se nikako ne smeju ostavljati u blizini zavesa ili televizora. Svećnjaci treba da budu od kvalitetnog materijala keramički, stakleni ili limeni – drvene treba izbaciti iz upotrebe. Prostoriju nikada ne treba napuštati u kojima ima zapaljenih sveća. Obavezno ih treba ugasiti pa tek onda izaći. Deca su kada je u pitanju vatra oduvek bila jako radoznala. Iz tog razloga je veoma važno naučiti ih kako da recimo sveće koriste na pravi način. Plašenjem se može stvoriti kontra efekat gde će oni zasigurno postati još više radoznali. Ne treba ih nikada ostavljati same u prisustvu otvorene vatre ili sveća.

Cigarete:

U najčešće uzroke požara čak sa smrtnim rezultatima spada pušenje. U krevetu ili van njega ono je svakako opasno po život. Najopasnije može biti ukoliko se desi da zaspite u fotelji ili sofi sa upaljenom cigaretom. Sadržaj pepeljare može prouzrokovati požar ukoliko je ostalo žara pa se savetuje da pri pražnjenju sipate malo vode.

Kuhinja:

Na šporetu nastaje najveći broj požara kada je reč o kuhinji. Najčešći uzroci su kada sva tečnost iz posude u kojoj kuvate ispari. Ulje i mast vrlo brzo mogu da počnu da gore naročito na visokim temperaturama pa nikako nije preporučljivo da se prilikom pripremanja hrane i uključenog šporeta napušta kuhinja. Na šporetu ili aparatu za kuvanje kafe može se instalirati tajmer koji će prekinuti napajanje električnom energijom što je jedna od izuzetno korisnih stvari u kuhinji. Kuhinjske ventilatore treba redovno čistiti i održavati čime ćete smanjiti opasnost od pojave požara s obzirom da čađ i masnoća mogu vrlo lako da se zapale.

Lako zapaljive tečnosti:

Alkohol, petrolej, benzin ili tečnost za paljenje vatre treba čuvati u posebnim sudovima i na posebnim mestima nepristupačnim deci. Za raspaljivanje roštilja je svakako bolje koristiti tečnost kojom se pali vatra nego sipati alkohol ili benzin. Bacanje flaše od raspršivača može biti jako opasno i izazvati eksploziju. Rukovanje plinom je od velike važnosti s obzirom da se radi o zapaljivom gasu. Zatvaranje ventila plinske boce je obavezno ukoliko ne koristite gas. Plinske boce odnosno creva, ventile i spojeve u kamp prikolicama ili čamcima treba redovno proveravati kako bi izbegli neželjene posledice.

Česte paljevine u stambenim naseljima:

Vrlo često se pali trava, razno nakupljeno đubre ili čak celi kontejneri što može biti veoma opasno. Zapaljive materijale nikako ne treba držati na lako pristupačnim mestima. U stambenim zgradama, potkrovljima, podrumima i garažama treba voditi računa šta se sve ostavlja i nagomilava kao i da su osvetljenje i svi prekidači u ispravnom stanju.

Na koji način reagovati u slučaju požara:

Treba znati da je u ovakvim situacijama najopasniji dim koji vrlo često može prouzrokovati posledice kobne po život. Preporučuje se ugradnja uređaja koji služe za upozorenje od požara i reaguju na dim, koji će Vas u svakom momentu ukoliko spavate zasigurno probuditi. U redovnom kontrolisanju treba pritisnuti dugme na uređaju koji služi za proveru ispravnosti.

Ručni uređaj koji služi za gašenje požara:

Ovaj uređaj svakako treba imati u svom domu jer pre svega može poslužiti za što pre gašenje požara. Sa ovim uređajem treba da budu upoznati svi članovi domaćinstva kao i znati gde se aparat nalazi u slučaju opasnosti. Samo korišćenje odnosno upotreba objašnjena je detaljno u brošuri u kojoj su između ostalog i veoma korisni saveti.

Evakuacija:

U slučaju požara najvažnije je imati precizan plan evakuacije Vas i svih ostalih članova domaćinstva. Najbolje je ukoliko može da se naprave dva puta i na taj način najbrže što je moguće napusti prostorija u kojoj je požar. Obezbeđivanje što jednostavnijeg izlaska iz kuće ili stana u ovom slučaju je najvažnija. Zbog toga se ne preporučuje korišćenje sigurnosne brave sa unutrašnje strane vrata.

Korisni saveti pri gašenju manjih požara:

• Voda služi za gašenje većine požara. Neki objekti imaju specijalne instalacije kojima se mogu dopremiti i mnogo veće količine vode pod jakim pritiskom čime se mogu ugasiti i požari većih razmera. Mnoge stambene zgrade opremljene su hidrantskim instalacijama obeležene slovom H, vrlo često potpuno zapuštene i neupotrebljive što svakako nije dobro.

• Gašenje požara vodom podrazumeva polivanje kante za smeće, manjeg drvenog predmeta, komada nameštaja, tepiha ili zavesa. Vodom se nikako ne smeju gasiti električne instalacije ili ulje zapaljeno na šporetu. Električne instalacije u dodiru sa vodom mogu izazvati strujni udar, dok ćete zapaljeno ulje vodom samo još više rasplamsati.

• U slučaju zapaljene lampe treba uzeti izolovana klešta i otkinuti kabal iz struje a zatim lampu politi vodom.

• Stari TV uređaji ukoliko se zapale nikako ne treba gasiti vodom jer u sebi imaju akumulacioni uređaj u kojem se zadržava električni naboj. Za gašenje ovog aparata najbolje je koristiti neki prekrivač ili deblje ćebe.

• U slučaju da pri ruci imate jedino vodu najsigurnije je svakako isključivanje električnog napajanja u celoj kući ili stanu tako što ćete odvrnuti sve osigurače ili spustiti sklopke ukoliko je novi tip osigurača u pitanju. Tek nakon toga je moguće korišćenje vode za gašenje.

• Ukoliko dođe do zapaljenja osiguračke table što može izazvati niz neispravnosti ili veliko opterećenje najefikasnije je u glavnom ormanu prekinuti napajanje sve tri faze.

Važna napomena u slučaju požara:

Samo i isključivo bez panike! Prvo što treba uraditi je pozvati vatrogasnu službu i mirno odgovarati na sva pitanja kao i pažljivo poslušati njihove savete i uputstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *