Oblaganje kamenom

Kada je reč o uređenju enterijera, u poslednje vreme sve više se vraćaju u upotrebu stari – proverenog kvaliteta – rustični materijali poput kamena. Svojom dugotrajnošću i postojanošću prisustvo kamena u enterijeru pruža topliju i prijatniju atmosferu i stvara potpuno autentičan efekat i kvalitet celog prostora. Najzanimljiviji efekti stvaraju se prilikom oblaganja zidova kamenom gde presudnu ulogu ima i način na koji je kamen složen. Važno je ovakve zidove na pravi način uklopiti sa svim ostalim elementima i detaljima u prostoru. Tako na primer kombinacija kamena i drveta ili kamena i stakla mogu dati vrhunske rezultate.

CENA USLUGA

Oblaganje kamenom : lomljeni, tesani, pločasti (oblaganje zidova i podova)