Blog

Obrada špaletni

Kada se završi sa skidanjem stare i ugradnjom nove stolarije bilo da je reč o PVC, aluminijumskoj ili drvenoj na red dolazi saniranje razrušenih ivica otvora koje su nastale usled vađenja odnosno štemovanja. Korišćenjem gips kartonskih ploča dolazi se do najboljeg i najbržeg sistema obrade špaletni. Kada se uporedi sa klasičnim malterisanjem, procesom koji traje i po nedelju i više dana i ne tako zavidnom kvalitetu dolazi se do zaključka da su gips – karton ploče mnogo bolje rešenje. Pri njihovom korišćenju nije potreban pesak i cement, nema toliko prašine i prljavštine i sam postupak je mnogo brži i lakši. Gips je jedan od prirodnih i biološki ispravnih materijala koji ne šteti ljudskom zdravlju.

U obradi unutrašnjih ivica koriste se ploče između 9 i 12,5 milimetara debljine a za obradu spoljašnjih ivica stirodur od 2, 3 ili 5 santimetara debljine. Unutrašnje špaletne treba da imaju aluminijumske perforirane lajsne koje dovode do čvrstih, ravnih i neporoznih ivica. Na mestu gde se sastavlja stari i novi materijal potrebno je postavljanje bandaž traka kako bi se sprečile pukotine. Sa ovako obrađenim špaletnama stvara se znatno bolja toplotna i zvučna izolacija, nema kondenzacije i stvaranje buđi. Špaletne za koje se koristi malter su porozne i hladne a pored toga nepreciznih i neravnih linija. Pri samoj upotrebi gips – kartonskih ploča i stirodura i slojevitim nanošenjem materijala dolazi do bolje zvučne i toplotne izolacije koja automatski pruža bolje i prijatnije uslove stanovanja i uštedu pri potrošnji električne energije.

Sanacija rupa i ostalih neravnina:

Rupe oko prozora i vrata nastale skidanjem roletni najlakše je popuniti uz pomoć mineralne vune kao jednog od najboljeg toplotnog i zvučnog izolatora. Na ovaj način je znatno brža obrada špaletni a ujedno i čista i kvalitetna. Za sušenje je potrebno od 12 – 24 časova nakon čega može uslediti gletovanje i krečenje prostora. Sa kvalitetnom zvučnom izolacijom vrlo lako možete doći do mirnog sna i ugodnog boravka u Vašem životnom prostoru a samim tim i zdravijeg života.

Šta zapravo čini metoda obrade špaletni?

Pod ovom metodom smatra se popravka ivica prozora i vrata oštećenih usled zamene stolarije.

Može se vršiti na dva načina:

Stara metoda:

– Vreme potrebno za sušenje maltera je predugo.
– Moguće su pojave pukotina na spojevima između starih i novih slojeva maltera.
– Cement i pesak koji se koristi u ovoj metodi obrade može oštetiti kompletnu stolariju.
– Nije isključeno da se nakon nekog vremena neće pojaviti vlaga i kondenzacija.

Nova metoda:

U poređenju sa starom ima znatnih prednosti a to su:

– Znatno brži period za obavljanje kompletnog procesa.
– Mnogo bolje termičke karakteristike kao i bolja zaštita od kondenza i stvaranja buđi.
– Aluminijumske lajsne koje se koriste pomažu u stvaranju idealno ravnih ivica.

Kada se skidaju stari prozori i vrata i ugrađuju novi, neminovna su manja ili veća oštećenja. Rupe u okolnim zidovima i od otpalog maltera kao i razliku u debljini štoka nove i stare stolarije treba na adekvatan način sanirati. Sa staromodnim načinom obrade rezultati nisu baš najsjajniji jer može doći do pucanja na spojevima, dosta prašine i nereda prilikom samog obavljanja ovih radova, mogućih oštećenja stolarije kao i predugog perioda sušenja. Svi ovi razlozi ukazuju na mnogo bolje rešenje u vidu korišćenja savremenih materijala gde je stirodur od 1 do 5 santimetara debljine i odgovarajući lepak idealno rešenje. Lepak sa izuzetnim karakteristikama koje se tiču kvaliteta lepljenja i maksimalno skraćenog perioda za vezivanje i sušenje pruža mogućnost brzog nastavljanja dalje obrade. Aluminijumske perforirane lajsne i mašinski malter predstavljaju završnu fazu u obradi.

U celom sklopu je izražena pre svega čvrstina, izbegnuto pucanje po spojevima, maksimalna zaštita ivica, stirodurom kao odličnim termoizolatorom sprečeno stvaranje kondenzacije i buđi a kompletan posao završen u jednom danu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *