Blog

Oplemenjena iverica

Među najčešće korišćenim materijalima od davnina, koji su veoma aktuelni i danas spada svakako drvo. Razne izmene u tehnologiji donele su i mnoge promene kod ostalih materijala pa je tako znatno proširena i bogatija ponuda materijala koji se koristi za izradu nameštaja. Na našem tržištu ponuda pločastih materijala stranih i domaćih proizvođača je zaista ogromna. Kvalitet i cene pločastih materijala su različite.

Sam naziv pločasti materijal govori o tome da je reč o oblicima ploča u određenim dimenzijama. U pločaste materijale svrstavamo ivericu, oplemenjenu ivericu, medijapan, furnir i dr.

Osnovne karakteristike iverice:

U izradi iverice koriste se sitni komadi ivera različitih vrsta drveta od bukve, graba, lipe itd. U unutrašnjem sloju nalazi se krupniji iver, dok je spoljašnji sloj ispunjen sitnijim iverom. Ovakvu ivericu drugačije nazivamo sirovom ivericom i u proizvodnji nameštaja nije upotrebljiva jer zahteva različite dorade odnosno oblogu njenih površina. Pojava oplemenjene iverice dovela je do sve ređeg korišćenja ovog procesa.

Osobine oplemenjene iverice:

Reč je o iverici oplemenjenoj melaminskom folijom . Folija može biti jednobojna ili u dezenu koji podseća na drvo, kamen, mermer itd. Velike prednosti ovih površina ogledaju se u pre svega visokoj otpornosti na vodu i vlagu kao i razna mehanička oštećenja. Uz sve to oplemenjena iverica je dekorativan materijal i može se obrađivati odnosno seći a da nisu potrebne nikakve posebne pripreme. Izrada ploča od obične ili oplemenjene iverice vrši se u različitim dimenzijama. Najčešća upotreba je u proizvodnji nameštaja gde se upotrebljava pločasti materijal dimenzija 2750 sa 2070 santimetara. Debljina može biti 10, 18 ili 25 milimetara. Melaminska folija kojom je iverica obložena teži između 80 i 110 grama po kvadratu.

Upotreba i način obrade:

Oplemenjena iverica svoju najveću primenu pronašla je u proizvodnji najrazličitijeg nameštaja. Prilikom obrade ovog materijala vrši se pravolinijsko ili krivolinijsko sečenje u zavisnosti od želje i potrebe klijenta. U doradi je obavezno kantovanje. Upotrebljava se isključivo u suvim uslovima a pored izrade nameštaja i enterijera može služiti i kod izrade stolarije odnosno unutrašnjih vrata.

Reč je o materijalu za čiju se izradu koristi oplemenjena sirova iverica i melaminski papir. Može biti različitih formata i debljine. Predstavlja osnovni materijal u konstrukciji i izradi gotovo svakog komada nameštaja kao i dizajnu različitih enterijera. Pri dekorisanju oplemenjene iverice ispraćeni su identični dekori i drugih vrsta materijala kao što su ABS trake i laminat i samim tim omogućena izuzetno fleksibilno projektovanje i dizajniranje.

Najvažnije karakteristike:

Pored dekoracije, oplemenjena iverica pruža konstantne inovacije i nove tehnologije u izradi. Jednostavno i lako se uklapa sa ostalim dekorima drugih vrsta materijala. Ima izraženu visoku stabilnost kao i malu težinu.
Način obrade iverice:

Pravolinijsko sečenje ne spada u komplikovane procese ali s obzirom na samu strukturu pločastog materijala neophodno je korišćenje posebnih mašina koje imaju više testera (rezače i predrezače). Jedino ovakve mašine mogu napraviti pravilne neoštećene ivice. Uz kvalitetan rez one pružaju i izuzetno precizno sečenje pod različitim uglovima i različitih dimenzija.

U krivolinijskom sečenju je sve mnogo drugačije. U ovoj vrsti sečenja potrebne su CNC mašine sa sečivom poput glodala sa kretanjem u određenom programu. Ove mašine uz krivolinijsko sečenje stvaraju i šare na medijapanu a mogu praviti i otvore.

Proces dorade – kantovanje:

Ovaj postupak obuhvata oblaganje bočnih strana isečenih komada nameštaja lepljivim trakama. U materijale koji se najviše kantuju spada univer, dok se nešto ređe kantuje medijapan. Osnovna funkcija lepljivih traka pored dekorativne je u vidu zaštite, jer se njima sprečava vlaga i prljavština. U upotrebi postoji više vrsta lepljivih traka a među najupotrebljivijim spada melaminska i ABS. Melaminska traka je identična foliji za univer, dok je ABS traka znatno otpornija i debljine je 2 milimetra. Lepljenje drvenih letvica na kantove je takođe moguće ali se mnogo slabije primenjuje. Za postupak kantovanja potrebno je da imate mašinu kantericu. U ručnom kantovanju rezultati su dosta lošiji jer je na taj način nemoguće doći do konstantne temperature kao ni dovoljnog pritiska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *