Blog

Postavljanje demit fasade

S obzirom na činjenicu da je fasada zapravo lice odnosno jako važan element svake građevine tako i demit fasade su od velikog značaja za izgradnju i renoviranje svakog građevinskog objekta. Razvoj fasada pratio je razvoj građevinarstva pa su one menjale svoj oblik a i način izrade. Sa dobro dizajniranom i urađenom fasadom podrazumeva se uklapanje i zanimljivog enterijera a sve to pruža kvalitetno ispunjene sve tehničke karakteristike objekta.

Svaki objekat je konstantno izložen raznim vremenskim uslovima od ekstremno visokih ili niskih temperatura do kiša, oluja, snega… Pored estetskog izgleda i njenog kvaliteta neophodno je da fasada ima veliku otpornost na sve vremenske uslove i prirodne nepogode kao što su jake oluje ili grad.

U kvalitetu fasada učestvuju sledeće karakteristike:

– Kvalitet materijala koji se koristi pri izradi.
– Izolacioni materijal.
– Način na koji se postavlja.

Pri izboru fasade mora se voditi računa o raspoloživim materijalnim sredstavima, tipu objekta kao i estetskim zahtevima. Najvažniji zadatak fasade je pružanje najbolje moguće toplotne izolacije. S obzirom na visoke troškove grejanja, zaštitu čovekove okoline i globalno zagrevanje nametnuti su strogi zakoni i propisi kada su u pitanju različiti sistemi toplotne izolacije poslovnih i stambenih prostora.

Postoji više vrsta fasada a to su kontaktne ili DEMIT, betonske, staklene, metalne, drvene, ventilisane i kamene fasade.

DEMIT fasade:

Uz efikasnu toplotnu izolaciju koju pružaju, demit fasade su odlična zaštita od svih spoljašnjih uticaja podjednako u svim godišnjim dobima. Sa demit fasadom će apsolutno biti sprečena pojava buđi i plesni na unutrašnjim stranama zidova. Pored toga će se u prostoru stvoriti povoljna mikro klima kao i omogućiti proticanje difuzne pare čime se kvalitet stanovanja i uslova za rad podiže na još viši nivo.

Glavne karakteristike DEMIT fasada:

• Omogućavaju veliku uštedu u potrošnji električne energije naročito u zimskom periodu.
• Pouzdane su i trajne.
• U svakom objektu stvaraju izuzetno prijatnu klimu.
• Mogu se odabrati različite debljine toplotne izolacije, različiti oblici spoljašnjih zidova kao i završni dekorativni slojevi.

Ugradnju demit fasada obično prati i garancija na 10 godina. Debljina ploča zavisi od vašeg izbora i direktno utiče na termoizolaciju tj. kvalitet fasade. Ploče mogu biti debljine od 5, 6, 8 ili 10 cm.

Postavljanje DEMIT fasade:

U prvom koraku mora se izvesti izolacija objekta i pažnja usmeriti na kvalitet podloge u kojoj su najznačajniji parametri vlažnost, nosivost i eventualne neravnine. Izolacioni radovi mogući su nakon završenih mokrih radova u unutrašnjosti objekta, radova na krovu objekta, montaže ili zamene stolarije i postavljanja izolacionog materijala na balkonima i terasama. Površine koje se ne pokrivaju fasadom moraju biti zaštićene na odgovarajući način a završenim limarskim radovima kao i izradom oluka rešava se oticanje vode izvan fasade.

Neravnine koje se mogu javiti na zidovima neophodno je ukloniti. U izradi DEMIT fasada koristi se različiti izolacioni materijal, lepak i dekorativni malter, ali u samoj tehnologiji izrade nema razlike. U njoj su svi pripremni radovi, nabavka kompletne opreme i neophodnog materijala, montaža skele, priprema podloge, postavljanje termoizolacionih ploča i njihovo fiksiranje, ugradnja staklene mrežice, dekorativnog maltera kao i demontaža skele i na kraju čišćenje oko objekta. U izolacionim radovima ništa nije preterano komplikovano ali ipak zahteva određeno iskustvo i preciznost.

Korisni saveti pri odabiru fasade:

Najčešće postavljeno pitanje je da li će izgled fasade biti isti i nakon dugog niza godina? Upravo iz tog razloga kada se vreme kao odlučujući faktor provuče kroz sve karakteristike fasada, dolazi se do sledećih zaključaka:

• Koliko će boja odnosno nijansa fasade biti postojana i na koji način će na nju uticati spoljašnji uticaji može se uočiti nakon nekoliko godina. Najveći uticaj ima kvalitet pigmenata i njihova stabilnost na UV zrake a od njihovog kvaliteta zavisi i cena fasade.

• Da li je fasada vodootporna i kako će na kišu reagovati posle par godina? Mogući problemi mogu nastati kada završni sloj počne da se razara, a fasada ljušti i otpada a sve to zbog manjka sastojaka (posebni aditivi i veziva) koji direktno utiču na vodootpornost fasade.

• Sledeće pitanje koje se postavlja je na koji način sprečiti pojavu pukotina na fasadi i da li boja može da spreči da voda ne ulazi u nastale pukotine? Sa pojedinim završnim dekorativnim malterima dobijaju se armaturna vlakna i time sprečava pojava pukotina. Termoizolacioni sistemi sa kvalitetnim lepkom koji ima elastična svojstva garancija su da Vaša fasada neće imati ove nepravilnosti.

• Stvaranje poroznosti odnosno zadržavanje prljavštine na fasadi čime ona dobija sivu boju, može se desiti usled nedovoljne količine odabranih veziva.

• Neprijatna pojava u vidu mikroorganizama na Vašoj fasadi (buđ, insekti i sl.) može se sprečiti tako što ćete u završnoj fazi insistirati na korišćenju boja i maltera koji sprečavaju ovu pojavu.

Na mnoga druga pitanja odgovori će se javiti tek nakon izvesnog vremena ili čak par godina nakon završenih svih radova. S obzirom da je nemoguće svaki segment u izradi fasade kao i njenu dugotrajnost i kvalitet testirati odmah, već za to treba da prođe dosta vremena važno je imati garanciju na sve ove radove i u tom smislu ćete biti mirni. Ovo je veoma kompleksan i složen posao koji se ne radi često, pa je jako važno da se o svemu dobro informišete. Potreban Vam je pre svega adekvatan izvođač za znanjem i iskustvom u završnim radovima građevinarstva a zatim i kvalitetan materijal. Kada sve to obezbedite očekujte samo pozitivne rezultate a sa završenom fasadom potpuno novi izgled i sjaj Vašeg poslovnog ili stambenog objekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *