Blog

Postavljanje keramičkih pločica na lepak

Moderan način života možemo slobodno reći uvukao se u sve sfere naše svakodnevnice. Tako recimo i kada je opremanje enterijera u pitanju, kao i mnogih drugih stvari pri uređenju prostora.

Inovacije su prisutne i kod keramike, od raznih sanitarija do pločica kao i načina na koji se postavljaju. Za kvalitet postavljenih pločica jedan od najbitnijih faktora jeste svakako odabir odgovarajućeg lepka. Sam postupak postavljanja keramike i pločica može se znatno razlikovati i po ceni, što ima direktan uticaj na kvalitet radova. Iz tog razloga treba povesti računa o svakom segmentu.

Odgovarajući lepak:

Da bi se odabrao odgovarajući lepak on prvenstveno treba da odgovara osnovi materijala, odnosno pločicama kao i podlozi na koju se one lepe. Postoje razlike između lepkova a one se uglavnom ogledaju u tome koliko je određeni lepak dugotrajan. Treba napomenuti da će svaki lepak dobro zalepiti pločicu na bilo koju građevinsku podlogu, ali pitanje koje se postavlja jeste koliko će se one držati i da li će posle nekog izvesnog vremena početi da se odlepljuju. Sa dobrim i kvalitetnim lepkom možete biti sigurni u čvrstinu pločica i više desetina godina dok će nekvalitetan lepak svoje ogromne nedostatke pokazati i nakon nepunih godinu dana. Naročito treba voditi računa kako se i sa kojim materijalom postavljaju podne pločice u prostorijama sa velikom cirkulacijom ljudi.

Postavljanje pločica na lepak u poređenju sa postavljanjem na materijal:

• Postupak postavljanja pločica na lepak je sam po sebi mnogo jednostavniji i brži.
• Znatno je povoljniji kada se govori o ceni.
• Mogućnost postavljanja svih vrsta pločica u svim dimenzijama.
• Jedinom manom može se smatrati što je u ovom postupku potrebna određena priprema podloge ( zidovi moraju biti omalterisani ili ukoliko je pod u pitanju mora biti sa urađenim ravnajućim slojem).

Osnovna podela lepkova je na:

• One koji se koriste pri unutrašnjem postavljanju pločica.
• Pri spoljašnjem postavljanju pločica.
• Kod neupijajućih pločica (to se odnosi na postupak lepljenja pločica preko pločica).
• Lepkove koji imaju ulogu silikona kod gume, drveta i drugih materijala.

Postupak postavljanja pločica na lepak:

S obzirom da je reč o najzastupljenijoj metodi postavljanja može se konstatovati da je kompletan postupak veoma jednostavan i da se može završiti veoma brzo. Sve što je potrebno jesu povoljni uslovi za rad, kvalitetan materijal i profesionalni majstor.

Kvalitet podloge:

Za kvalitetno postavljanje keramičkih pločica veoma je važna dobra priprema podloge. Pločice se nikako ne mogu postaviti na ozidane zidove ili podove koji su samo izbetonirani.

Priprema zidova obuhvata njihovo malterisanje ili oblaganje prilikom čega se koriste gips – kartonske ploče ili neki drugi materijali poput stiropora ili stirodura. Postavljanje pločica moguće je i na Y – tong blokove, odnosno samo ozidane zidove uz pomoć ovih blokova, bez prethodne pripreme.

Koliko je važna podloga?

Podne pločice postavljaju se na podlogu sa cementnom košuljicom odnosno ravnajućim slojem. Zbog čega je zapravo obavezna prethodna priprema? Pre svega zbog tankoslojnih lepkova čija je debljina od oko jednog santimetra dok se idealnom debljinom smatra od 2 do 4 milimetara. Kada se nanese više od jednog santimetra debljine lepka pločice se mogu blago pomeriti nakon izvesnog vremena a to će imati veoma negativan uticaj na izvedene radove i samu postavku.

Najčešće korišćeni lepkovi su ujedno najosnovniji i među najpovoljnijim,i kvalitet je potpuno zadovoljavajući, tako da korišćenje skupih lepkova nije neophodno.

Postupak postavljanja pločica:

Minimalna fuga od 2 milimetra je idealna prilikom postavljanja pločica, pre svega da bi se prikrila svaka eventualna nepravilnost koja je prisutna bez obzira ko je proizvođač i koliko one zapravo koštaju. S druge strane nakon nekog dužeg vremena ukoliko se dogodi da treba da zamenite jednu ili par pločica, sa ovom debljinom fuge to ćete uraditi vrlo jednostavno a da pri tom ne oštetite ostale pločice.

Od dimenzija pločica zavisi i način njihovog postavljanja. Ukoliko su one dosta većih dimenzija nego uobičajene, postupak postavljanja na lepak je jedini odgovarajući način, što je svakako još jedna od prednosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *