Blog

Postavljanje tegole

Kanadska Tegola je krovni materijal prilagodljiv svim oblicima krovova. Šindra Tegola zadovoljava sve tehničke i estetske kriterijume a uz sve to izuzetno je dugotrajan materijal, štedi vreme i novac. U savremenom planiranju krovova neophodno je da materijal karakterišu i neke do sada potpuno nepoznate osobine. Nije dovoljno da krovni materijal služi samo kao zaštita. Mnogo značajnije je postizanje estetskog faktora kao i uspešno uključivanje u okolinu. Visoki tehnički kriterijumi moraju biti ispunjeni poput dobre izolacije, visoke otpornosti i lagane strukture. Upravo ove karakteristike krase Kanadsku Tegolu čije je prilagođavanje u tehničkom i dizajnerskom smislu tekao polako, sve dok nije postignuta ogromna potražnja širom sveta.

Podela tegola je na:

– Granulatne i
– Metalne.

Osnovne karakteristike Kanadske Tegole:

Kanadsku tegolu možemo svrstati u univerzalne proizvode sa upotrebom u gotovo svakoj situaciji. Garancija njene upotrebe su tehničke usluge na visokom nivou. U velikom izboru boja i oblika od čega je 11 modela i 58 nijansi svaki krovni pokrivač može ispratiti zahteve projekta.

Kanadska Tegola postojana je na hladnoću jer je testirana na izuzetno niskim temperaturama čak -70 stepeni C. Test na temperaturi od + 90 stepeni C pokazao je takođe pozitivne rezultate. Uz veoma niske i visoke temperature koje trpi, ima izuzetnu otpornost na vetar, grad, vazdušno zagrevanje, jake kiše, velike iznenadne termičke promene i sl.

Upotreba Tegola:

U svakom projektovanju krovova postoji mogućnost realizacije na veoma jednostavan način, lako i sa garancijom.

Postojanost boja:

Kod kamena bazalta koji je osnova granulata izražena je visoka otpornost na vodu i vlagu pa samim tim je nemoguće da propadne. Proces nijansiranja podrazumeva keramizaciju na više od 650 stepeni C. UV zraci kao i visoke temperature ne utiču na neorganske pigmente čija je upotreba tokom farbanja.

Težina krovnog prekrivača:

Kanadska Tegola spada u izuzetno lagane krovne pokrivače. U poređenju sa težinama ostalih pokrivača u ovom slučaju je smanjen presek nosive konstrukcije a manja ukupna težina potpuno jednaka manjem teretu čime je veća sigurnost.

Održavanje:

Po Kanadskoj Tegoli odnosno krovu može se normalno hodati, vrlo lako se može kontrolisati, nije klizavo i krov ima visoku otpornost na razne atmosferske agense.

Upotreba:

Ne zahteva posebne elemente na sastavima, promenama nagiba, završecima ili vrhovima krovne površine. Upotreba se zasniva na širok opseg uglova krovnih površina naročito u poređenju sa nagibima različitih sistema pokrivanja krovova.

Još neke od prednosti:

U poređenju sa krovovima čiji je prekrivač bitumenska membrana, Kanadskom Tegolom mogu se prekriti i manji elementi a da pri tom prate sam rad podloge. U sistemu diskontinuiteta samog krova omogućeno je isparavanje vlage.

Ukoliko se uporedi sa metalnim krovovima znatno je smanjena buka kada su vetrovi ili kiše. Nema stvaranja kondenzacije kao ni pojave korozije.

Praktično upakovano:

U jednoj paleti ima 159 metara kvadratnih krovnog prekrivača. U toku transporta ne postoji nikakava opasnost da će se oštetiti. Transportuje se i skladišti veoma jednostavno kao i podiže na krov.

Granulatne tegole:

Bitumenska tegola ima staklenu mrežicu impregnisanu i zatvorenu među bitumenom u dva sloja. U ovom slučaju je tegola stabilna u dimenzionalnom smislu pa čak i kada su velike termičke razlike a uz sve to ima perfektnu vodonepropustivost. Na gornjem sloju smešteni su keramički granulati koji su ujedno zaštita bitumenskim slojevima od UV zraka i tegoli daju boju. Nijansiranje granulata vrši se u procesu sinterovanja (pri veoma visokim temperaturama) neorganskih pigmenata čime je zagarantovana apsolutna stabilnost boje čak i nakon dugog niza godina. Da se tegole ne bi lepile jedna za drugu pobrinuo se sloj silikonskog peska i time poboljšano transportovanje i razne manipulacije na gradilištima.

Metalne tegole:

Površinu tegole čini blizu stoprocentni čisti bakarni laminat širok 70 mikrona. Vremenom dolazi do formiranja karakteristične zelene samozaštitne patine koju je moguće videti kod mnogih istorijskih građevina širom sveta. Kod svih modela Kanadskih Tegola postoje efikasne termo adhezivne tačke sa garantovanom otpornošću na vetar. Postavljene su identično i apsolutno se ne vide na gotovom krovu.

Montaža:

Kanadska Tegola za montažu može imati podlogu od običnog ili olakšanog betona mada postoje one koje su svakako najpodesnije a to su:

• Fenolne ploče otporne na vlagu sa debljinom od 15 do 20 milimetara i rasponom rogova do 90 santimetara što zavisi od nagiba.

• Prosušene daske u vidu drvenog poda sa vlažnošću od 18%. Debljina dasaka je oko 22 milimetara nikako manje a širina 12 santimetara. Daske moraju biti ukucane za podložne gredice koristeći po dva eksera po širini. Među daskama dozvoljen je zazor od maksimalnih 3 milimetara. Vrlo je važno da daske budu iste debljine i potpuno zdrave tako da gornja površina bude u ravni. Ukoliko ima oštrih spojeva i krovnih grebena daske se moraju preraditi i zaobliti. Podložne gredice mogu imati razmak od oko 70 santimetara. Daščane podloge moraju imati vazdušni prostor od 5 santimetara kako bi bila omogućena efikasna ventilacija. Ukoliko je nagib krovne ravni ispod 18 stepeni krovni pokrivač mora imati postavljenu posebnu hidroizolaciju. Pod tegolom se ne postavlja ter papir.

Polaganje Kanadske Tegole obavlja se nakon završenih svih limarskih radova dok detalji moraju biti apsolutno usklađeni sa zahtevima krovnog pokrivača. Postavljanje tegole nije preporučljivo kada je temperatura ispod – 5 stepeni C, kada su kiše i vetrovi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *