Prevoz materijala

Građevinski materijal u odnosu na poreklo delimo na prirodni i veštački. Prema nameni imamo materijal koji se koristi u visokogradnji i niskogradnji a u odnosu na sastav imamo prosti i složeni građevinski materijal. U konstruktivnom svojstvu materijal se deli na noseći i vezivni.

Kada govorimo o najvažnijim građevinskim materijalima tu se pre svega misli na cement, beton, čelik, aluminijum, drvo, kamen, kreč, gips, pesak, opeka , staklo, šljunak i dr.

Visokogradnju čini planiranje i izgradnja objekata iznad zemlje ili na njenoj samoj površini. U visokogradnju spadaju kuće, soliteri, spomenici i sl. Za planiranje ovakve vrste objekata potreban je arhitekta koji je odgovaran za sve građevinske poslove.

CENA USLUGA

Usluge prevoza rasutog građevinskog materijala :
  • Šljunak pesak jedinica, frakcije, tucanik, odvoz šuta sa gradilišta na deponiju.
  • Ostali građevinski materijal :
    blokovi giter betonski ytong, opeka,crep, cement, kreč, armatura, gipsane table i profili
  • Sa Vašim ili našim istovarom na objektu.
  • Iznajmljivanje kamiona po času ili danu.