Blog

Projektovanje vodovoda i kanalizacije

Vodovodi ne obuhvataju samo cevovode u kojima se transportuje i distribuira voda već i kompletna postrojenja i uređaje koji imaju funkciju snabdevanja vodom. Svaki potreban element koji cevovodi treba da imaju zavisi od vrste i namene vodovoda, vrsta izvorišta i ostalih faktora koji imaju uticaj. U sastavu vodovoda uz cevovode se nalaze i vodozahvatni objekti, pumpe ili njihove stanice, postrojenja u kojima se prečišćava i priprema voda, rezervoari, mašine koje štite od hidrauličnih udara itd.

Podela vodovoda po sistemu snabdevanja je na :

• Vodovod za pijaću ili industrijsku vodu.
• Vodovod u svrhu protivpožarnog snabdevanja.
• Vodovod iz kog se crpi voda kako bi se zalile sve zelene gradske površine i prale ulice.
• Industrijsko snabdevanje u cilju navodnjavanja.
• Višefunkcionalne vodovode.

U odnosu na prirodu izvora podela je na :

• Površinske izvore iz reka i jezera.
• Podzemne izvore iz bunara.
• Istovremeno i površinske i podzemne izvore.

Vodovodna mreža sastavljena je od cevovoda koji služe kako bi se voda dovela do potrošača. Konfiguracija vodovodnih mreža dovodi do njihove podele što stvara jasnu razliku između granatih, prstenastih i mešovitih mreža. Na mestu gde se račvaju cevi i vrši priključivanje potrošača nalaze se mrežni čvorovi, a deonice mreže čine zapravo cevovodi kojima se vrši povezivanje čvorova. Naporni cevovod kojim se mreža napaja vodom ne može se smatrati delom deonice.

U potrošnji vode postoji fiktivna redukovanost poput potrošnje iz samih čvorova mreže. Granate vodovodne mreže imaju jednoznačno definisane tokove i ukoliko dođe do prekida protoka u bilo kojoj od deonica to znači da će svi potrošači nizvodno od nje biti uskraćeni za snabdevanje vodom.

Prstenaste vodovodne mreže imaju minimum dva puta kroz koja se voda kreće od jednog do drugog čvora i ukoliko se dogodi prekid u nekoj od deonica neće izostati snabdevanje vodom. U prstenastu mrežu spada vodovodna mreža za protivpožarnu zaštitu.

Među mešovitim vodovodnim mrežama nalaze se kombinacije prstenaste i granate mreže i različiti delovi svojstva.

U gradskim i seoskim vodovodima razlikuje se spoljašnja i unutrašnja vodovodna mreža. Granica spoljašnje mreže je priključak a sve od priključka pa nadalje pripada unutrašnjoj vodovodnoj mreži. U slučaju da je pri samom priključku spoljašnje mreže slab pritisak nemoguće je da voda dopre do visokih spratova zgrade. Ukoliko je na samim priključcima na višim spratovima slab pritisak on se mora povećati u hidroforskim postrojenjima unutrašnje mreže.

Manji kanalizacioni sistemi:

Njegova uloga je prvenstveno u odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda koje su vezane za samostalne kuće, dislocirane industrije sa manjim kapacitetom i manja naselja.

Mali kapacitet kao i eksploatacija ovakvih sistema dovodi do pojave niza problema poput konstantnog zaoštravanja koji se odnose na kriterijum prečišćavanja otpadnih voda, visokih troškova u prečišćavanju, ograničenih finansijskih sredstava prilikom ekspolatacije, izgradnje i održavanja.

Razvrstavanje manjih kanalizacionih sistema vrši se prema njihovoj veličini, kapacitetu i nameni ka svakom korisniku. U toj podeli može se izdvojiti sistem kod samostalnih kuća ili zgrada u regionu koje nemaju kanalizacioni sistem ili sistem kod manjih naselja koja imaju kanalizacione sisteme.

Na koji način se vrši prečišćavanje:

– Korišćenje septičkih jama je uglavnom vezano za individualne kuće i objekte.

– Nekadašnja široka primena imhoffovog taložnika u današnje vreme je znatno smanjena pre svega zbog velikih troškova koje zahteva njegova gradnja.

– U visokom stepenu prečišćavanja uz septičku jamu neophodno je i uspostavljanje recirkulacije uz pomoć filtera i pogodnog medijuma.

– Veći broj korisnika i veći protok otpadnih voda može se regulisati jedino prefabrikovanim elementima ili blok postrojenjima.

Odgovarajuća rešenja u projektovanju, gradnji i eksploataciji sistema u regionima koji imaju kanalizaciju:

U ovom slučaju radi se o posebnom zadatku pre svega zbog raznih zahteva manjih sistema. U slučaju da dođe do određenih pojava odnosno udarnih opterećenja manja postrojenja moraju imati ujednačenu količinu i kvalitet otpadnih voda. Kada su manja postrojenja u pitanju odvojene, redno povezane objekte treba zameniti jednostavnim više namenskim objektima. Preporučuje se primena jednostavnih mašinskih uređaja sa jakom konstrukcijom, jednostavnim održavanjem i mogućnošću automatizacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *