Blog

Saveti o građevinskom materijalu

Pod građevinskim materijalom smatraju se svi materijali neophodni za građevinske radove. Poreklo samih materijala vrši njihovu podelu na prirodne i veštačke. Što se tiče sastava postoje jednostavni i složeni a u odnosu na konstruktivna svojstva vezivni i izolacioni materijali.

U građevinski materijal spadaju pored kamena i opeke i razne vrste blokova, gipsane ploče, pesak, cement,šljunak, armature, stirodur, stiropor, drvo, keramika itd.

Početak građevinskih radova:

Na prvom i najvažnijem mestu je izrada projekta za bilo koji objekat koji se gradi, a to najbolje vrše ovlašćeni arhitekti koji imaju licencu. Projekat sadrži pored idejnog i izvođački projekat koji su osnova za dobijanje građevinske dozvole u Direkciji za građevinsko zemljište. Proces izgradnje objekta kao i izrada projekta zahteva stručni nadzor tako da je obavezno angažovanje građevinskog preduzeća koje takođe ima licencu. Na ovaj način će se bilo kakva greška sigurno izbeći, iako sama izgradnja nije previše komplikovana pa ljudi obično prilikom izgradnje kuće angažuju samo zidara i nekoliko pomoćnih radnika. Pažnja ipak treba biti usmerena na svaki kritičnu tačku pri izgradnji a to su temelj, izolacija oko temelja, podrumski zidovi, dimnjak, stepeništa i terase, kanalizacija, ventilacija i elektroinstalacije.

Početak izgradnje kreće od kopanja zemljišta, nakon toga nasipanja i izolacije temelja, a zatim pripreme vertikale i priključaka. Sledeća je gruba gradnja odnosno izrada ploča, stepeništa i terasa.

Ukoliko do sada niste imali iskustva sa kupovinom građevinskog materijala i obilascima raznih stovarišta to ćete u ovom slučaju morati da uradite i da se detaljno informišete o kvalitetu i cenama. U suprotnom možete jednostavno sve prepustiti firmi koju ste angažovali za radove i na taj način sebi olakšati. Ipak od Vašeg ličnog izbora i finansijskih mogućnosti zavise mnogi detalji, kao recimo odabir stolarije i drugih elemenata. Jedna od najpovoljnijih i najzastupljenijih je PVC stolarija, u poređenju sa znatno skupljom aluminijumskom ili drvenom. U cenu ne ulazi površina već broj otvora kao i tipovi profila koji odaberete.

Kada se završe radovi na izolaciji i fasadi,slede završni radovi koji obuhvataju

• elektroinstalacije
• vodovod, kanalizaciju i ventilaciju
• uvođenje grejanja
• uvođenje gromobranske i protiv požarne zaštite
• postavljanje stolarije
• gipsarske, molersko – farbarske i keramičarske radove.

Efekti koji se postižu gipsarskim radovima:

Ogromna potražnja za ovom vrstom radova samo su jedan od dokaza da je u pitanju veoma zanimljivo estetsko rešenje pri uređenju prostora. Uz dekorativnu ulogu primena gipsa je i te kako prisutna i u obradi mnogih delova u enterijeru a pre svega se odnosi na zidove,spuštene plafone, stubove, pregradne zidove i ostale površine. Od gipsa se izrađuju lajsne, rozete i razni drugi ukrasni detalji. U radu sa gipsom neophodno je posedovanje iskustva i stručnosti, prvenstveno jer se gips brzo vezuje i kvalitetna priprema i efikasan rad sa njim je obavezan.

Skromnim ulaganjem u ovaj materijal može se postići odličan izgled fasade objekta koja je veoma važna za stvaranje prvog utiska o bilo kom objektu gledanom spolja. Mnoge velike fabrike kao i manja preduzeća se bave izradom brojnih gipsanih elemenata i montažom na razne vrste objekata.

Radovi na elektroinstalacijama:

Ovi poslovi su namenjeni isključivo ovlašćenim licima i obavezno je poznavanje propisa i preuzimanje pune odgovornosti za kompletno izvođenje radova. Uz stručno preduzimanje svih potrebnih sigurnosnih mera svaki korisnik dobija pouzdanu elektroinstalacijsku mrežu uz važeće propise. Da bi se električna energija koristila što efikasnije, veoma je važno da se na pravilan način postavi svaka utičnica, prekidač i ostali delovi. Pre nego što se postavi, neophodno je precizno definisati mesta na kojima će se nalaziti kao i njihov dovoljan broj.

Vodovodna mreža:

U savremeno izgrađenim objektima njihova funkcionalnost ogleda se i u što kvalitetnije postavljenoj vodovodnoj instalaciji. U suprotnom dolazi do ometanja redovnog snabdevanja vodom kao i dodatnih troškova kako bi se otklonile nastale štete. Svakodnevno poslovanje donosi primenu raznih tehnoloških unapređenja kao i poboljšanja kvaliteta materijala. Važeći tehnološki i građevinski standardi diktiraju korišćenje plastičnih ili metalnih cevi kao i visok kvalitet ugradnje koji će doneti samo pozitivne rezultate.

Kvalitet keramičarskih radova:

Uz dekorativna i funkcionalna svojstva ovaj materijal je od nastanka bio i ostao veoma popularan i primenjiv. Primena keramičkih pločica našla se u svim spoljašnjim i unutrašnjim uređenjima objekata uz izuzetnu eksploatacionu moć. Njihove osnovne karakteristike su otpornost na vodu,vlagu, prljavštinu, bilo kakav mehanički ili hemijski uticaj i dr. Bogatom ponudom boja i dezena pružaju mogućnost stilskog uklapanja u bilo koje okruženje. Podela keramičkih pločica je na zidne i podne.

Šta spada u podopolagačke radove:

Postoje unutrašnji i spoljašnji radovi a odabir materijala zavisi od osnove opterećenja u toku dugogodišnjih eksploatacija. Podovi se ubrajaju u najvažniji deo svakog enterijera objekta sa različitom namenom i različitim stilskim karakteristikama. Kao jedna od izuzetno zdravih, prirodnih podnih obloga smatra se parket, čije su osnovne karakteristike atraktivnost, dugotrajnost, izražena otpornost, jednostavnost pri održavanju kao i pružanje ugodne atmosfere u bilo kojoj prostoriji.

Postavljanje laminata takođe spada u ovu vrstu radova. Reč je o materijalu koji u osnovi ima drvo i u kombinaciji sa drugim materijalima daje savremen i kvalitetan višeslojni proizvod čije su glavne osobine pouzdanost i dugotrajnost. Kao i kod ostalih radova da bi krajnji rezultat bio pozitivan neophodni su visokokvalitetni materijali i vrhunski obavljeni radovi.

Završna faza uređenja prostora:

Ona obuhvata molersko farbarske radove koji doprinose oplemenjivanju i oživljavanju prostora kao i davanju lične note. Svaka boja na određen način stvara kontrast, naglašava ili daje potpuno drugačiju dimenziju u prostoru. Korišćenjem klasičnih poludisperzionih i disperzionih boja kao i raznih dekorativnih tehnika mogu se postići razni efekti. Poznati prozvođači odavno su akcenat stavili na primenu akrilnih boja koje su ekološki bolje a imaju i veći estetski uticaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *