Tesarski radovi

U tesarske radove spada izrada velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte. Drvo spada u osnovne građevinske materijale bilo da je reč o privremenim konstrukcijama kao što su skele, ili nosivim drvenim konstrukcijama – stubovima i krovovima. Što se tiče samog drveta upotrebljavaju se razne vrste drveta različitog kvaliteta. Koriste se obrađeni isečeni delovi drveta. Mogu biti obrađeni ručnim alatom ili mašinski a nakon toga se spajaju ekserima, zavrtnjima, limovima, moždanicima ili se koriste hemijska sredstva odnosno razne vrste lepkova.

CENA USLUGA

Izrada krovne konstrukcije : Izolacija krovišta
    1. Daščanje krova
    2. Letvisanje krova
    3. Pokrivanje krova (crep, tegola, trska, lim)

Cene radova zavise od lokacije izvođenja,a najviše od količine.