Blog

Veš mašina se puni vodom

Ukoliko Vam se prilikom uključivanja veš mašine dogodilo da je u njoj prekomerna količina vode ne morate odmah zvati majstore. Za otklanjanje ovog kvara dovoljno je imati strpljenje i volju. Uzroci ovog kvara mogu biti različiti. Pre početka bilo kakvog majstorisanja neophodno je isključivanje veš mašine i zavrtanje dovoda vode.

Jedan od problema može ležati u hidrostatu ili drugačije nazvanom presostatu. Uz pomoć ovog elementa vrši se regulacija količine vode. On ima izrazito složenu konstrukciju a povećanje nivoa vode zasniva se po principu pritiska vazduha u njemu. U samom radu dolazi do promene položaja membrane, odnosno njenih kontakata i isključivanja električnog prekidača čime je automatski zaustavljen dovod električne energije u elektroventilu. Uloga ventila je da zaustavi dotok vode nakon čega sledi uključivanje motora programatora. Baždarenje presostata utiče na količinu vode koja će biti puštena. Ukoliko na veš mašini postoji dugme koje služi da se pere polovina od ukupne zapremine mašine, to ukazuje na mašinu sa jednostrukim i dvostrukim presostatom.

Jednostruki i dvostruki hidrostati (presostati):

Jednostruki presostat je znatno jednostavniji u odnosu na složeni dvostruki presostat. Kontakti služe za dovod električne energije i otvaranje elektro – ventila pri čemu dolazi do slobodnog ulaska vode u bubanj. Prilikom dostignutog potrebnog nivoa vode dešava se prebacivanje kotve pod pritiskom na drugi kontakt, elektro ventil nema napon čime dolazi do njegovog zatvaranja i dotoka vode. Sledi pokretanje programatora i ciklus pranja.

Kod dvostrukog presostata postoje dve polovine kontakata gde je u jednoj polovini dozvoljena veća količina vode recimo u predpranju oko 18 litara, a druga polovina kontakata reguliše vodu za ciklus pranja i to oko 15 litara. Presostat ima posebne šrafove čime se tačno određuje količina propuštanja vode ali se to svakako ne preporučuje zbog fabričkog podešavanja optimalnih količina. Kod ovog presostata pored osnovnih postoji i sigurnosni kontakt čija je uloga aktiviranje pumpe za odvod vode ukoliko je nivo vode u samom bubnju veći od dozvoljenog.

Na koji način proveriti ispravnost hidrostata?

Prvo treba skinuti crevo na zadnjoj strani kako bi presostat mogao da se produva. Potrebno je da preklopnik prebaci. Ukoliko je reč o dvostrukom presostatu postoje dva preklopnika za niže i više nivoe vode. Ako preklopnici ne prebacuju, to dokazuje neispravnost presostata i neophodna je njegova zamena.

U slučaju prebacivanja preklopnika uz dodatna merenja može se utvrditi ispravnost presostata. Korišćenjem unimera mogu se dobiti određena merenja kao i otkriti kratki spojevi.

Drugi problem može biti u crevima koja idu do hidrostata. U slučaju da se creva zapuše ili probuše neće biti dovoljnog pritiska i biće onemogućeno prebacivanje preklopnika. U tom slučaju elektro ventil će biti potpuno otvoren a mašina će nastaviti sa primanjem vode.

Da li su creva ispravna može se lako proveriti skidanjem jednog kraja uz filter i produvavanjem. Ako preklopnik prebaci sa crevima je sve u redu. U slučaju da ima vazduha ili je nemoguće aktivirati preostat koji je ispravan zaključak je da su creva neispravna i mora se izvršiti njihova zamena.

U situaciji kada je ispitana i dokazana ispravnost hidrostata i potpuna prohodnost creva mogući problem treba potražiti u izvodnoj cevi. Na njoj se nalazi crevo hidrostata koje se takođe može zapušiti. U ovoj cevi sakupe se određene količine prljavštine i sredstava za pranje i nakon dugogodišnjeg korišćenja veš mašine ova vrsta naslaga potpuno začepi dotok vazduha. U tom slučaju skida se cev i jednostavno očisti. Nakon čišćenja mašina će nastaviti sa normalnim radom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *